Klub Generałów

Walne Zgromadzenie

W dniu 19 września 2017 roku w gościnnych progach Hotelu MARATON w Bydgoszczy odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Bydgoszcz Klubu Generałów Wojska Polskiego. Podczas zgromadzenia dokonano podsumowania 3-letniej kadencji i dokonano wyboru nowej Rady Oddziału. Obecnych było 18 członków oddziału. Zebranie otworzył prezes-senior Rady Oddziału gen. bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski.  Po rozpoczęciu zgromadzenia… Czytaj dalej Walne Zgromadzenie

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2017, Archiwum

Spotkanie klubów generałów służb mundurowych – styczeń 2017 r.

W dniu 11.01.2017 r. miało miejsce kolejne, tym razem noworoczne spotkanie prezesów oraz członków rad: – Klubu Generałów Wojska Polskiego;– Stowarzyszenia Generałów Policji RP;– Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej;– Klubu Generalskiego Państwowej Straży Pożarnej. Na spotkaniu omówiono nastroje w poszczególnych formacjach oraz środowiskach  emerytowanych żołnierzy i funkcjonariuszy w aspekcie zmian, jakie zostały w nich… Czytaj dalej Spotkanie klubów generałów służb mundurowych – styczeń 2017 r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2017

Zebranie – styczeń 2017 r.

W dniu 27.01.2017 odbyło się, pierwsze w tym roku, spotkanie Klubu Generałów WP. W spotkaniu uczestniczył poseł do Parlamentu Europejskiego, były sekretarz stanu w MON, Janusz Zemke oraz były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. w st. sp. Marek Dukaczewski.Wystąpienia zarówno członków klubu jak i zaproszonych gości zdominowały problemy,   jakie mogą stać się udziałem … Czytaj dalej Zebranie – styczeń 2017 r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2017

Zebranie – luty 2017 r.

W dniu 23 lutego 2017 r. odbyło się kolejne zebranie członków naszego Klubu. Omówiono na nim problemy, które były przedmiotem spotkania „okrągłego stołu” stowarzyszeń byłych żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Odbyło się ono z inicjatywy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  w dniu 3 lutego br., a wzięli w nim udział przedstawiciele 15 organizacji. Zasadniczym problemem  spotkania było… Czytaj dalej Zebranie – luty 2017 r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2017

Wielkanoc – kwiecień 2017 r.

W dniu 6 kwietnia  2017 roku w sali recepcyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się tradycyjne  wielkanocne spotkanie członków Klubu Generałów WP.  Prócz kolegów generałów  uczestniczyli w nim  zaproszeni goście, w tym  przedstawiciel Klubu Generałów Policji,  Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej oraz biskupa polowego WP.Spotkanie przebiegało  – jak zwykle – w miłej,… Czytaj dalej Wielkanoc – kwiecień 2017 r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2017

Wizyta na XXV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego – wrzesień 2017 r.

Zgodnie z planem zamierzeń Klubu Generałów WP w dniu 6 września 2017 roku grupa kilkunastu członków klubu zwiedziła  XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Tegoroczna – jubileuszowa –  edycja MSPO to ponad 600 (618) wystawców z  27 krajów całego świata, w tym ponad 300 polskich. Wśród zagranicznych można wymienić  firmy reprezentujące chociażby  takie kraje jak  USA,… Czytaj dalej Wizyta na XXV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego – wrzesień 2017 r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2017

„Naszym Kolegom – nasza pamięć” – październik 2017 r.

19 października 2017 roku grupa członków Klubu Generałów WP odwiedziła groby naszych zmarłych kolegów na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.W sumie odwiedziliśmy kilkadziesiąt grobów generałów, zarówno uczestników walk  okresie II wojny światowej (na wschodzie i na zachodzie), jak i zmarłych w okresie od wojny do dnia dzisiejszego, również tych którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Niestety nie… Czytaj dalej „Naszym Kolegom – nasza pamięć” – październik 2017 r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2017

Święto Sztabu Generalnego WP – październik 2017 r.

25 października br. miały miejsce obchody święta Sztabu Generalnego WP (tym razem bez udziału przedstawiciela naszego Klubu, choć uprzednio zawsze otrzymywaliśmy stosowne zaproszenie).Rozpoczęła je msza św. w Katedrze Polowej WP. Uczestniczyli w niej licznie generałowie i  oficerowie – pracownicy SG WP.W trakcie nabożeństwa homilię wygłosił Biskup Polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek. Poruszył w niej… Czytaj dalej Święto Sztabu Generalnego WP – październik 2017 r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2017

Spotkanie świąteczne – grudzień 2017

13 grudnia 2017 roku w sali recepcyjnej przy Katedrze Polowej WP odbyło się doroczne spotkanie świąteczno-noworoczne, w którym prócz członków Klubu Generałów WP wzięli udział liczni przedstawiciele stowarzyszeń generałów pozostałych formacji mundurowych, w tym Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu. Wśród zaproszonych gości był obecny biskup polowy WP wraz… Czytaj dalej Spotkanie świąteczne – grudzień 2017

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2017