Klub Generałów

Spotkanie świąteczne – grudzień 2017

13 grudnia 2017 roku w sali recepcyjnej przy Katedrze Polowej WP odbyło się doroczne spotkanie świąteczno-noworoczne, w którym prócz członków Klubu Generałów WP wzięli udział liczni przedstawiciele stowarzyszeń generałów pozostałych formacji mundurowych, w tym Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu. Wśród zaproszonych gości był obecny biskup polowy WP wraz z grupą kapelanów sprawujących posługę duszpasterską w poszczególnych formacjach.
Na wstępie powitał zebranych prezes Klubu Generałów WP gen. bryg pil. Roman Harmoza, który podkreślił, że po raz pierwszy ma miejsce spotykanie w tak szerokim gronie. Podziękował także biskupowi Guzdkowi za gościnę oraz złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne.
W dalszej kolejności zabrał głos ksiądz biskup, który krótko przedstawił istotę Świąt Bożego Narodzenia oraz nawiązał do zasadniczych wątków swego kazania wygłoszonego z okazji święta Sztabu Generalnego WP (jego treść zamieszczona jest w dziale „Opinie, poglądy, publikacje”). Następnie pobłogosławił opłatki oraz złożył wszystkim obecnym oraz ich rodzinom serdeczne życzenia, po czym wszyscy obecni składali sobie wzajemnie życzenia, łamiąc się opłatkiem.
Dalsza część spotkania przebiegała przy stołach zastawionych tradycyjnymi wigilijnymi daniami, w serdecznej i miłej atmosferze.
Na wniosek kolegów z klubu Policji powzięto decyzję – zaakceptowaną gremialnie – o skierowaniu na ręce Prezydenta RP w imieniu wszystkich klubów generałów życzeń świąteczno-noworocznych.
Na zakończenie prezes podziękował  wszystkim za spotkanie, zapraszając do udziału w podobnych zamierzeniach w przyszłości, również w tak szerokim gronie.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2017