Klub Generałów

Wielkanoc – kwiecień 2017 r.

W dniu 6 kwietnia  2017 roku w sali recepcyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się tradycyjne  wielkanocne spotkanie członków Klubu Generałów WP.  Prócz kolegów generałów  uczestniczyli w nim  zaproszeni goście, w tym  przedstawiciel Klubu Generałów Policji,  Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej oraz biskupa polowego WP.
Spotkanie przebiegało  – jak zwykle – w miłej, koleżeńskiej atmosferze.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2017