Klub Generałów

Zebranie – luty 2017 r.

W dniu 23 lutego 2017 r. odbyło się kolejne zebranie członków naszego Klubu. Omówiono na nim problemy, które były przedmiotem spotkania „okrągłego stołu” stowarzyszeń byłych żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Odbyło się ono z inicjatywy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  w dniu 3 lutego br., a wzięli w nim udział przedstawiciele 15 organizacji. Zasadniczym problemem  spotkania było omówienie prac legislacyjnych (już zrealizowanych oraz planowanych w najbliższym czasie), zmierzających do restrykcyjnego obniżenia świadczeń emerytalnych i rentowych dla żołnierzy i funkcjonariuszy, oraz przeciwdziałanie tym poczynaniom ze strony środowisk służb mundurowych. Podkreślono potrzebę zintensyfikowania działań w tym zakresie przez wszystkie stowarzyszenia, reprezentujące w sumie kilkusettysięczną rzeszę członków, oraz  konieczność ich centralnej koordynacji.
M.in. podjęto decyzję o:

  • powołaniu Zespołu Koordynacyjnego i delegowaniu  w jego skład przedstawicieli poszczególnych stowarzyszeń;
  • gromadzeniu środków finansowych na realizację przedmiotowych działań, w szczególności na wypracowanie drogi postępowania (odwołania) w przypadku wprowadzenia niekorzystnych aktów prawnych, a także  obsługę prawną podejmowanych działań.

Członkowie Klubu z aprobatą odnieśli się do przedstawionych wniosków. Ustalono, że szczegółowe działania zostaną wypracowane na kolejnym zebraniu (w marcu br.) – po gruntownym zapoznaniu się wszystkich członków z materiałami  „okrągłego stołu”.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2017