Klub Generałów

Zebranie – luty 2015 r.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2015 rok” w dniu 12 lutego 2015 roku odbyło się kolejne zebranie członków naszego klubu. W zebraniu uczestniczyło 31 członków.
Głównym punktem zebrania było spotkanie z ambasadorem Jerzym Marią Nowakiem.

Na wstępie prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza zapoznał krótko zebranych z życiorysem – jak nazwał –  zawodowego dyplomaty Jerzego  Nowaka.

Ambasador Nowak urodził się 9 października 1937 roku w Bucniowie na Podolu, ukończył studia na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym Szkoły Głównej Służby Zagranicznej, następnie doktoryzował się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jest wieloletnim pracownik MSZ. Był m.in. szefem Departamentów: Studiów i Programowania (1987-91) i Polityki Bezpieczeństwa (1997-2000). W tym okresie był członkiem zespołu negocjującego przystąpienie Polski do NATO. Był także negocjatorem Traktatu CFE oraz przedstawicielem Polskiego Urzędującego Przewodniczącego OBWE.
Prezes naszego klubu generał Harmoza współpracować z ambasadorem Nowakiem, pełniąc obowiązki  zastępcy szefa misji szefa OBWE w Gruzji.
Jan Maria Nowak od 1960 roku pełnił  wiele funkcji w polskich placówkach zagranicznych m.in. w Dar es Salam, w Buenos Aires, w Nowym Jorku (ONZ), a jako ambasador  w Królestwie Holandii, w Hiszpanii i Księstwie Andory oraz ambasador Polski przy NATO i UZE (2002-2007).
Był też w latach 2007-2010 prezesem Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.

W swoim wystąpieniu zatytłowanym „NATO wobec nowych wyzwań. Od Newport do Warszawy” ambasador Nowak przypomniał uwarunkowania, w jakich Polska blisko 16 lat temu wstępowała do NATO. Przybliżył też ówczesne relacje NATO -Rosja oraz zmianę tych relacji po 12 marca 2014 roku ( po aneksji Krymu przez Rosję).|
Ambasador przedstawił także swoją opinię nt. podpisanego kilka godzin wcześniej porozumienia w Mińsku, dotyczącego zawieszenia broni we wschodnich regionach Ukrainie  oraz swoją ocenę wiarygodności tego porozumienia i rozwoju sytuacji na tym obszarze w przyszłości.
Następnie ambasador Nowak odpowiadał na pytania członków naszego klubu m.in. generałów: Zbigniewa Zalewskiego, Franciszka Puchały, Henryka Miki i Roman Pusiaka.

Na zakończenie spotkania nasz gość wpisał się do Księgi Pamiątkowej Klubu Generałów WP, a prezes wręczył mu okolicznościowy  ryngraf  klubu.

W dalszej części zebrania, po krótkiej przerwie generał Harmoza omówił sprawy organizacyjne klubu, w tym zmiany w planie rocznym – odwołanie podróży wojskowo-historycznej szlakiem 2 Korpusu Polskiego  oraz proponowaną w to miejsce podróż w Bieszczady.
Wyróżnił również okolicznościowym ryngrafem jubilata, wieloletniego członka Rady Klubu gen. bryg. Marka Oleksiaka – z okazji 75urodzin.

Na zakończenie zastępca prezesa gen. bryg.  Andrzej Lewandowski omówił przedsięwzięcia planowane w miesiącu marcu i kwietniu br.