Klub Generałów

Zebranie – marzec 2019 r.

W dniu 28 marca 2019 r.  odbyło się  kolejne zebranie członków Klubu Generałów WP, w którym udział wzięli  zaproszeni goście:  Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, Władysław Teofil Bartoszewski, który wystartuje z listy Koalicji Europejskiej z rekomendacji PSL w wyborach do PE oraz rzecznik prasowy PSL Jakub Stefaniak.
Po powitaniu przybyłych i przedstawieniu gości głos zabrał prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. W swoim wystąpieniu przedstawił  krótką ocenę aktualnego stanu  Sił Zbrojnych wyrażając szereg wątpliwości w tym zakresie, szczególnie odnośnie  realizacji programów modernizacyjnych. Odniósł się także do sytuacji byłych żołnierzy  i funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych, zwłaszcza w kwestii zachowania świadczeń emerytalnych oraz innych uprawnień.  Podkreślił również potrzebę  wykorzystania ich wiedzy i doświadczenia, w tym zwłaszcza członków Klubu Generałów WP.
Następnie zabrał głos Władysław Bartoszewski przedstawiając pokrótce założenia swego programu wyborczego, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i cybernetycznego Polski, w tym sił zbrojnych.
Po tych wystąpieniach nastąpiła ożywiona dyskusja, w której liczni generałowie wyrazili szereg szczegółowych sugestii odnośnie przedstawionych przez obu występujących zagadnień. Po dyskusji   prezes Kosiniak-Kamysz  podziękował za interesujące wystąpienie, oraz  zadeklarował gotowość do nawiązania bliższej współpracy z naszym klubem.

W drugiej części zebrania, już bez obecności gości, omówione zostały sprawy bieżące klubu, wśród nich wnioski z marcowego posiedzenia Konwentu Generałów RP, które przedstawił gen. bryg. Władysław Saczonek  biorący udział w tym posiedzeniu ( w związku z nieobecnością  prezesa Klubu.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2019