Klub Generałów

Spotkanie świąteczne – grudzień 2018

11 grudnia 2018 roku w sali recepcyjnej przy Katedrze Polowej WP, z inicjatywy Konwentu stowarzyszeń generałów, odbyło się doroczne spotkanie świąteczno-noworoczne. Wzięli w nim udział liczni przedstawiciele naszego Klubu oraz  stowarzyszeń generałów pozostałych formacji mundurowych, w tym Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Biura Ochrony Rządu. Specjalnym  gościem spotkania był – jak zwykle – biskup polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek.
Na wstępie głos zabrał  prezes Klubu Generałów WP gen. bryg pil. Roman Harmoza, który  powitał zebranych oraz podkreślił  szczególną rolę Świąt Bożego Narodzenia w naszej tradycji. Następnie  zaintonował starą polską kolędę „Wśród nocnej ciszy…”, którą zebrani ochotnie podchwycili.  Po odśpiewaniu kolędy prezes podziękował  księdzu biskupowi za gościnę oraz złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne.
W dalszej kolejności zabrał głos biskup Guzdek, który – na kanwie naszego spotkania – przedstawił swoje odczucia odnośnie relacji międzyludzkich w naszym społeczeństwie, zwłaszcza w środowisku służb mundurowych oraz niezbyt właściwego stosunku  władz  państwowych do ludzi działających niegdyś na rzecz odzyskania i zachowania niepodległości oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa obywateli. Nawiązał przy tym do niedawnego spotkania kombatantów, w którym brał udział, a w którym niestety zabrakło przedstawiciela ministra Obrony Narodowej nawet, choćby najniższego rangą. Następnie pobłogosławił opłatki i złożył wszystkim obecnym oraz ich rodzinom serdeczne życzenia, po czym wszyscy obecni składali sobie wzajemnie życzenia, łamiąc się opłatkiem.
Dalsza część spotkania przebiegała przy stołach zastawionych tradycyjnymi wigilijnymi daniami, w serdecznej i miłej atmosferze.
Na wniosek Konwentu  powzięto decyzję – zaakceptowaną gremialnie – o skierowaniu na ręce aktualnego Prezydenta RP oraz byłych Prezydentów RP życzeń świąteczno-noworocznych.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018