Klub Generałów

Stanowisko Klubu Generałów i Admirałów RP w sprawie „Lex TVN”

STANOWISKO KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RP
W sprawie ustawy „Lex TVN”

My Członkowie Klubu Generałów i Admirałów RP kierując się troską o bezpieczeństwo naszego państwa, w sytuacji napięcia stosunków z najważniejszym członkiem NATO – Stanami Zjednoczonymi, czujemy się w obowiązku wyrazić nasze stanowisko wobec Prezydenta RP – Zwierzchnika SZ i całego społeczeństwa.
Z ogromnym niepokojem odbieramy głosy dyskredytujące wspólne wartości Unii Europejskiej. To my przez lata dostosowywaliśmy Wojsko Polskie do wymogów Unii i standardów NATO. To nasz wkład w siłę Sojuszu.
Zepsucie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską i kluczowymi państwami unijnymi w okresie tworzenia wzrostu napięcia militarnego przez Rosję wobec Ukrainy i Polski, to brak rozwagi i znaczące obniżenie bezpieczeństwa naszego kraju.
Prowokacyjne atakowanie naszej wschodniej granicy, to nowy rodzaj działań służb specjalnych i możliwość eskalacji militarnej. Wydarzenia te są potęgowane walką medialną, która w naszych warunkach została osłabiona między innymi ustawą „Lex TVN”. Komunikowanie jednowymiarowe, które ma przeciwdziałać skutkom informacji przeciwnika ogranicza wszelkie starania w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa. Ta kryzysowa sytuacja obejmuje cały nasz kraj i dotyczy wszystkich Polek i Polaków.
My generałowie i admirałowie będący w rezerwie, lub w stanie spoczynku, wykorzystując bogate doświadczenie dowódczo-sztabowe i naukowe będziemy aktywnie wspierali działalność w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Mamy niesłabnące poczucie obowiązku służby Ojczyźnie, to jest nasza misja wobec Rzeczypospolitej Polskiej.
Apelujemy do Prezydenta RP – Zwierzchnika Sił Zbrojnych o podjęcie działań w celu zaprzestania dalszego osłabiania naszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi poprzez zawetowanie ustawy „Lex TVN” i kategorycznego przeciwdziałania podważaniu naszego członkostwa w Unii Europejskiej. To jest historyczny moment w drugiej kadencji Prezydenta RP, którego hasłem wyborczym było „chcę być Prezydentem wszystkich Polaków”.

Zarząd Klubu Generałów i Admirałów RP

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2021