Klub Generałów

Spotkanie z okazji Święta Wojska Polskiego.

W dniu 11 sierpnia  br. członkowie oddziału bydgoskiego Klubu Generałów WP spotkali się z okazji Święta Wojska Polskiego. Spotkanie otworzył prezes oddziału  gen. bryg.  dr n.med. Andrzej Wiśniewski, który złożył życzenia wszystkim uczestnikom spotkania oraz przedstawił propozycje zamierzeń Klubu na najbliższe miesiące, a także przekazał informacje o bieżącej działalności  i problemach środowiska byłych żołnierzy zawodowych. Przedstawił zebranym również  informacje  nt. strategii zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce.
W spotkaniu uczestniczył zaproszony  prezes Klubu Generałów Wojska Polskiego gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który w swoim wystąpieniu poruszył najistotniejsze aspekty dotyczące funkcjonowania Klubu Generałów WP po rozwiązaniu przez Ministra Obrony Narodowej umowy o współpracy z Klubem. Generałowie i oficerowie czują się zaskoczeni i rozgoryczeni taką decyzją. Oceniają  ją jako niezasłużone szykany wobec osób,  którzy większość życia poświęcili służbie ojczyźnie, nie zajmując się działalnością polityczną.
Podczas tego spotkania, zaproszony gość  płk dr med. Jan Wilk  z Kliniki Psychiatrii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy wygłosił interesujący wykład na temat: ”Myśleć jak terrorysta. Norma czy patologia psychiczna”  .