Klub Generałów

Gen. broni pil. Stanisław Targosz zmarł 4 sierpnia 2013r.

Gen. broni pil. Stanisław Targosz zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 4 sierpnia 2013r.
Generał Targosz był pilotem klasy mistrzowskiej. Za sterami spędził ponad 3,4 tys. godzin, z czego prawie 2 tys. na Su-22 i ok. 1,2 tys. na LiM-6. Był jednym z pierwszych polskich pilotów wyszkolonych na Su-22. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Gen. Targosz urodził się w 1948 r. w Jaroszowie. W wieku 19 lat wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Po promocji był pilotem w pułkach lotnictwa myśliwskiego w Goleniowie i Świdwinie. Służył też w 3. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Bydgoszczy. Po studiach w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie był w tej ostatniej jednostce kolejno zastępcą dowódcy eskadry ds. liniowych, dowódcą eskadry i szefem sztabu – zastępcą dowódcy pułku.

W 1985 r. został dowódcą 40 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Świdwinie, po czym awansował na zastępcę dowódcy 3 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego, a następnie dowódcę tej dywizji. Po podyplomowych studiach na Akademii Obrony Narodowej został zastępcą dowódcy 4 Korpusu Lotniczego w Poznaniu, potem zaś zastępcą szefa szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

W 2000 r. awansował na generała brygady oraz szefa Wojsk Lotniczych – zastępcę szefa szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Przez trzy lata był też zastępcą dowódcy Grupy Dowodzenia w Sojuszniczym Centrum Operacji Powietrznych CAOC-1 w Finderup w Danii. Po powrocie do Polski został zastępcą dowódcy Centrum Operacji Powietrznych. Po pół roku awansował na dowódcę COP i zastępcę dowódcy Sił Powietrznych.

W marcu 2005 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski mianował gen. Targosza dowódcą Sił Powietrznych. Jako dowódca tego rodzaju sił zbrojnych gen. Targosz przyjmował na wyposażenie sił zbrojnych pierwsze samoloty F-16. W kwietniu 2007 r. prezydent Lech Kaczyński odwołał go ze stanowiska (jego następcą został gen. Andrzej Błasik). Zmiana nastąpiła przed upływem kadencji. Ówczesny szef MON Aleksander Szczygło tłumaczył, że gen. Targosz ze względów zdrowotnych faktycznie nie pełnił obowiązków. Generał pożegnał się ze służbą w styczniu 2008 r.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 sierpnia 2013 roku, a rozpoczęło je nabożeństwo żałobne koncelebrowane przez biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka w kościele parafialnym w Książenicach k/Grodziska Mazowieckiego.

W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP oraz Rodzajów Sił Zbrojnych. Najliczniej reprezentowane były Siły Powietrzne – całe dowództwo, delegacje i poczty sztandarowe wszystkich jednostek Sił Powietrznych. Licznie reprezentowani też byli przedstawiciele przemysłu i instytutów naukowo badawczych oraz miejscowa społeczność. Z Klubu Generałów Wojska Polskiego w pogrzebie uczestniczyli generałowie: Jan Baraniecki, Ryszard Dębski, Andrzej Lewandowski i Mieczysław Walentynowicz. Uroczystości odbywały się zgodnie z ceremoniałem wojskowym – z udziałem orkiestry i kompanii reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

Podczas mszy św. w imieniu podwładnych, kolegów i przyjaciół wystąpił dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski.

Po uroczystym nabożeństwie wszyscy uczestnicy uroczystości pogrzebowych udali się do pobliskiej Odrano-Woli, gdzie w alei zasłużonych tamtejszego cmentarza komunalnego przygotowano miejsce wiecznego spoczynku generała Targosza.

Nad grobem przemówienia wygłosili: Dyrektor Generalny MON Piotr Lis, burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński i gen broni w st. sp. pil. Jerzy Gotowała.
Złożenie zmarłego do grobu odbyło się przy huku salw honorowych i warkocie przelatujących nisko samolotów bojowych.
Po tym nastąpiło składanie wieńców i wiązanek kwiatów, wśród których był także wieniec od Klubu Generałów Wojska Polskiego.

Generał Stanisław Targosz na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Cześć jego pamięci!