Klub Generałów

Grudzień – Spotkanie świąteczno-noworoczne.

17 grudnia 2012 roku w sali reprezentacyjnej  Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się doroczne spotkanie świąteczno-noworoczne Klubu Generałów Wojska Polskiego.

W spotkaniu uczestniczyło 43 członków naszego klubu oraz:
–         biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek;
–         dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniew Głowienka;
–         dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski;
–         przedstawiciel Szefa SG WP gen. dyw. Romuald Ratajczak;
–         prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP nadinspektor w/s Leszek Lamparski;
–         prezes Związku Kombatantów RP i BWP płk w st. spocz. inż. Henryk Strzelecki;
–         dyrektor ds. administracyjnych i inwestycji „Bumar-Elektronika” Zygmunt Dembiński.

Na wstępie głos zabrał prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który przywitał wszystkich uczestników oraz krótko podsumował mijający 2012 rok, a następnie poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych w mijającym roku naszych kolegów – członków Klubu generałów: Henryka Szumskiego, Apoloniusza Golika i Jana Światowca.
Następnie wystąpił biskup polowy WP Józef Guzdek, który wszystkim obecnym złożył życzenia świąteczne i noworoczne, po czym zaprosił do wspólnej modlitwy. Po niej wszyscy uczestnicy spotkania składali sobie wzajemnie życzenia, tradycyjnie łamiąc się opłatkiem.
W dalszej części spotkania odbyła się miła uroczystość nadania tytułu honorowego członka Klubu Generałów WP panu Zygmuntowi Dembińskiemu, dyrektorowi d.s. administracyjnych i inwestycji spółki „Bumar – Elektronika”.
Pan dyrektor Zygmunt Dembiński od wielu lat wspiera działalność naszego klubu. Był organizatorem wielu interesujących spotkań na terenie „Bumar – Elektronika” (wcześniej „Radwar”).
Po wręczeniu patentu honorowego członka klubu dyrektor Dembiński podziękował za to zaszczytne wyróżnienie (nadane uchwałą Rady Klubu z października 2012 roku) oraz zadeklarował dalszą pomoc i wsparcie naszej działalności.
Po nim zabierali kolejno głos wszyscy zaproszeni goście, życząc członkom klubu zdrowych i wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
Na zakończenie głos zabrał zastępca prezesa Klubu gen. bryg. Andrzej Lewandowski, który przekazał zebranym kilka spraw organizacyjnych. Poinformował m.in., że po spotkaniu można odebrać plany zamierzeń klubu na 2013 rok oraz kalendarze przygotowane przez dyrektora Zygmunta Dembińskiego. Przypomniał też o pierwszym zebraniu w nowym roku, które planowane jest 24.01.2013 r. o godz. 16.00 w Klubie WAT, oraz zaproponował toast za wszystkich członków klubu, którzy z różnych przyczyn, zwłaszcza zdrowotnych nie mogli uczestniczyć w naszym spotkaniu.
W dalszej części spotkania jego uczestnicy dzielili się wspomnieniami ze wspólnie odbytej służby w Wojsku Polskim,a także komentowali aktualne wydarzenia w kraju i zagranicą.

Wszystko to odbywało się w bardzo miłej atmosferze, przy suto zastawionym stole tradycyjnymi, wigilijnymi  daniami, przygotowanymi jak zwykle przez restaurację „Mołdawska & Ujazdowska”