Klub Generałów

Styczeń – Inauguracyjne zebranie członków Klubu Generałów WP

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2013 rok” w dniu 24.01.2013 r. odbyło się pierwsze w bieżącym roku zebranie członków Klubu, w którym uczestniczyło 36 członków.

Zebranie rozpoczął zastępca prezesa klubu gen. bryg. Andrzej Lewandowski, który serdecznie przywitał wszystkich przybyłych, a szczególnie gen. broni w st. spocz. Józefa Użyckiego, który miał zaprezentować swoją nową książkę.

Gen. broni Józef Użycki służbę wojskową rozpoczął w 1950 roku w Oficerskiej Szkole Piechoty we Wrocławiu. Po jej ukończeniu pełnił służbę w 4 pp 2DP w Kielcach. W latach 1959-66 pełnił służbę w Dowództwie SOW, a następnie był szefem sztabu i dowódcą 10 pczś 10 DPanc. Po studiach w ASG SZ ZSRR dowodził 11 DPanc. W 1974 roku awansowany do stopnia generała brygady. Następnie pełnił obowiązki szefa sztabu, a przez 5 lat dowodził Pomorskim Okręgiem Wojskowym. W roku 1983 został wyznaczony na zastępcę szefa Sztabu Generalnego, a później na stanowisko szefa Sztabu Generalnego WP.
W 1988 roku wydał książkę pt. „Wojna konwencjonalna w Europie”.
Służbę wojskową zakończył w 1991 roku.

Generał Józef Użycki, prezentując swoje nowe dzieło pt. „Do trzech razy sztuka. Droga USA do hegemonii” wyjaśnił, powody jakie zainspirowały go do napisania tej książki, w tym przede wszystkim poglądy prezentowane w najnowszych pracach politologów, głównie amerykańskich, odnośnie wizji rozwoju świata w najbliższych dziesięcioleciach.

Do jego wypowiedzi ustosunkowali się m.in. generałowie Zbigniew Zalewski i Jerzy Lewitowicz.

Dalszą część zebrania prowadził prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który przedstawił dwóch kolejnych gości, a mianowicie posła Stanisława Wziątka i prezesa Zarządu Targów Kielce, a jednocześnie honorowego członka klubu Pana Andrzeja Mochonia.

Poseł Stanisław Wziątek urodził się w 13.11.1959 roku w Połczynie-Zdroju. Z wykształcenia jest pedagogiem. Ukończył studia w Bydgoszczy i podyplomowe studia na Uniwersytetach Warszawskim i Wrocławskim. Był burmistrzem Połczyna-Zdroju przez dwie kadencje (1994-2001). Pełnił funkcję wiceprezesa i prezesa Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych i Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Drawskiego. W 2001 roku został Wojewodą Zachodniopomorskim, a od 2005 jest posłem do Sejmu RP z ramienia SLD. Obecnie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i zastępcy Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz rotacyjnie przewodniczącego Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych.
Jego hobby to pielęgnowanie kultury i tradycji polskiego łowiectwa.

Pan Andrzej Mochoń ukończył geologię na Uniwersytecie Wrocławskim, a na Uniwersytecie Warszawskim obronił tytuł doktora. Od 2006 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Targów Kielce. Jest jednym z twórców Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. W 2010 roku powołany został na prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Konsul honorowy RFN w Kielcach. W I edycji konkursu Wizjonerów w 2012 r. znalazł się wśród 5 wyróżnionych tą nagrodą. We wrześniu 2012 roku nadany mu został tytuł honorowego członka Klubu Generałów Wojska Polskiego. Jego hobby to fotografowanie.

Poseł Wziątek w swoim wystąpieniu skupił się przede wszystkim na „Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022” oraz założeniach projektu ustawy o zmianach systemu dowodzenia i reformy służb specjalnych.
Występujący członkowie Klubu generałowie: Zbigniew Zalewski, Józef Flis, Jarosław Bielecki, Ryszard Olszewski, Aleksander Poniewierka, Franciszek Puchała, Marian Sobolewski, Roman Misztal, Stanisław Świtalski, Witold Cieslewski, Stanisław Filipiak, Andrzej Lewandowski odnieśli się do przedstawionych przez niego problemów . Szczególną uwagę zwrócili na to, iż planowana zmiana systemu dowodzenia nie ma merytorycznego uzasadnienia i może mieć negatywne skutki dla funkcjonowania sił zbrojnych.
Poseł Stanisław Wziątek podziękował za przedstawione opinie i obiecał ich wykorzystanie w swojej parlamentarnej działalności oraz zadeklarował gotowość do dalszych merytorycznych dyskusji na wybrane tematy związane z funkcjonowaniem sił zbrojnych.

Na zakończenie zebrania prezes Klubu wręczył okolicznościowy ryngraf gen. bryg. prof. Jerzemu Lewitowiczowi – w podziękowaniu za wydanie VI tomu dzieła pt. „Eksploatacyjne problemy w projektowaniu i modernizacji statków powietrznych” – oraz ryngrafy jubileuszowe z okazji 80 -ch urodzin generałom: Romanowi Misztalowi i Jerzemu Rakowskiemu, a także gen. dyw. Jarosławowi Bieleckiemu z okazji 70-tej  rocznicy urodzin.

Na tym prezes zakończył zebranie i zaprosił członków Klubu na kolejne spotkanie planowane na 21.02.2013 r..