Klub Generałów

Listopad –Wizyta w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 4 S.A.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2012 rok” 22 listopad 2012 roku odbyła się wizyta członków klubu  w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 4 S.A. w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli generałowie: Zbigniew Bielewicz, Jan Baraniecki, Leszek Chyła, Ryszard Dębski, Stanisław Ferenz, Janusz Jakubowski, Czesław Laszczkowski, Andrzej Lewandowski, Gustaw Maj, Henryk Mika, Marek Oleksiak, Aleksander Poniewierka, Franciszek Puchała, Władysław Skrzypek, Marian Sobolewski, Stanisław Stańko, Leszek Ulandowski oraz st. chor. sztab. rez. Marian Gola.
Delegację Klubu Generałów WP przyjął Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny mgr inż. Jan Piotrowski, który przedstawił historię zakładów i aktualnie realizowane zadania.
Z kolei zastępca prezesa Klubu Generałów WP gen. bryg.  Andrzej Lewandowski krótko zapoznał gospodarzy spotkania z działalnością Klubu oraz przedstawił obecnych na spotkaniu jego członków. Na zakończenie wręczył prezesowi okolicznościowe logo Klubu Generałów WP, a członkom zarządu foldery 15-lecia klubu.

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A. powstały w 1951 roku.
Początkowo były w nich wykonywane remonty samolotów, pamiętających czasy II wojny światowej.
Od 1964 roku zakłady koncentrują się na wykonywaniu remontów silników lotniczych i ich wyposażenia.
Od 1979 roku remontowane są również turbinowe silniki małej mocy.
WZL nr 4 dysponują szerokimi możliwościami technologicznymi, stosowanymi podczas weryfikacji, remontu i regeneracji zespołów i podzespołów silników lotniczych (AŁ-21F3, RD-33, GTD-350, TW2-117A), silników rozruchowych (TS-21, AI-9) i silników turbinowych (DG4M-1, GTD-5, 2PW8-1, 9156-3). Dodatkowo zakłady przeprowadzają próby regulacyjne silników lotniczych CFM-56 do Boeing 737 i F100-PW-229 do F-16.
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A. posiadają jedyną w Polsce stację prób silników odrzutowych dużej mocy.

Po części informacyjnej wizyty jej uczestnicy zwiedzali wybrane wydziały zakładów usytuowane na warszawskim Bemowie, gdzie znajdują się wszystkie wydziały remontowe, stacja prób silników śmigłowcowych oraz Zarząd Spółki. Największe zainteresowanie zwiedzających budziły nowoczesne – na miarę XXI wieku laboratoria, w tym zakład plazmowania wybranych podzespołów silnika lotniczego.
Następna część wizyty odbyła się w tzw. Zakładzie 2, usytuowanym na terenie gminy Zielonka, w lasach k/Rembertowa gdzie znajduje się stacja prób odrzutowych silników lotniczych dużej mocy. W jednym jej segmencie odbywają się próby silników produkcji radzieckiej. Natomiast z niepokojem obserwowaliśmy, że wybudowana obok wspólnie z firmą Atec i Magnus w 2005 roku stacja prób regulacyjnych silników typu F100-PW-229 niestety świeci pustkami, podobnie jak stanowisko do prób lotniczych silników nowej generacji.

Na zakończenie wizyty, odbyło się spotkanie przy herbacie z przedstawicielami kierownictwa zakładów, gdzie dokonano wymiany poglądów na temat aktualnej sytuacji w zakładach oraz perspektyw jej rozwoju.
Wykorzystując to spotkanie gen. bryg. A. Lewandowski wręczył w imieniu prezesa Klubu obecnym na spotkaniu jubilatom generałom Leszkowi Chyle, Gustawowi Majowi i Stanisławowi Ferenzowi okolicznościowe ryngrafy Klubu Generałów WP, a wczorajszego solenizanta gen. bryg. dr Janusza Jakubowskiego uhonorował okolicznościowym medalem, dziękując mu jednocześnie za merytoryczne prowadzenie strony internetowej Klubu.