Klub Generałów

Kwiecień – Spotkanie świąteczne

W dniu 3 kwietnia 2012r. w restauracji “MOŁDAWSKA” odbyło się  kolejne spotkanie członków Klubu Generałów WP,
w którym wzięło udział 26 generałów. Było to spotkanie uroczyste związane ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:
– zastępca prezesa Klubu Generałów Policji nadinspektor Adam Rapacki;
– przedstawiciel Biskupa Polowego WP ks.płk January Wątroba;
– zastępca prezesa ds. inwestycji Spółki “BUMAR – ELEKTRONIKA” pan Zygmunt Dębinski.
Spotkanie otworzył prezes Klubu gen.bryg. pil. Roman Harmoza, który przywitał przybyłych oraz podał cel spotkania, podkreślając szczególną role i znaczenie Świąt Wielkanocnych w tradycji polskiej i chrześcijańskiej.
Następnie ks.płk Wątroba dokonał poświęcenia potraw, wśród których szczególne miejsce zajmują jajka, jako symbol rodzącego się życia. W dalszej kolejności prezes złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia świąteczne, po czym pozostali indywidualnie składali życzenia sobie na wzajem, dzieląc się jajkami. Po złożeniu życzeń prezes zaprosił wszystkich do stołu zastawionego tradycyjnymi wielkanocnymi potrawami.
Dalsza część spotkania  przebiegała w miłej, koleżeńskiej atmosferze, przy smacznym posiłku i lampce dobrego, mołdawskiego wina. Wśród opowieści, wspomnień i dowcipów szybko mijał czas.
Na zakończenie prezes podziękował gościom i członkom Klubu za udział w spotkaniu i zaprosił na kolejne, które odbędzie się w maju w Wojskowym Instytucie Techniki Uzbrojenia w Zielonce.