Klub Generałów

Maj – Wizyta w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2012 rok” kolejne spotkanie członków Klubu odbyło się dnia 10.05.2012r. w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce. Wzięło w nim udział 17 członków Klubu, w tym gen. broni  Józef Flis, generałowie dywizji Zdzisław Graczyk, Czesław Laszczkowski, Jerzy Modrzewski oraz generałowie brygady Andrzej Lewandowski, Tadeusz Grabowski, Henryk Mika, Gustaw Maj, Józef Nowak, Marek Oleksiak, Jerzy Paszkowski, Józef Szewajski, Stanisław Świtalski, Władysław Skrzypek, Leszek Ulandowski, Janusz Jakubowski.
Przybyłych gości powitał zastępca dyrektora Instytutu dr inż. Eugeniusz Milewski, który przeprosił za nieobecność dyrektora – był on w tym momencie służbowo nieobecny i dołączył do grup w późniejszym czasie.
Następnie dr Milewski przedstawił przybyłym strukturę oraz zasadnicze obszary działalności WITU.
Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,  szczególnie zmierzających do zaspokojenia potrzeb resortu obrony narodowej. Jest ona ukierunkowana na wdrożenie opracowanych rozwiązań i zastosowanie ich w praktyce.

Dziedziny działalności WITU:

 • broń strzelecka i indywidualne wyposażenie żołnierza;
 • rakiety i artyleria wojsk lądowych;
 • radiolokacja i systemy dowodzenia;
 • eksploatacja uzbrojenia i środków bojowych.

W wymienionych obszarach instytut realizuje:

 • prace naukowo-badawcze, analityczne, badawczo-rozwojowe, projektowe i optymalizacyjne;
 • badania eksploatacyjne i odbiorcze;
 • ekspertyzy;
 • certyfikacje wyrobów;
 • prace normalizacyjne;
 • szkolenia.

Główne zagadnienia tematyczne prowadzonych w ostatnich latach prac badawczych:

 • nowoczesna amunicja artyleryjska, moździerzowa, strzelecka oraz jej elementy;
 • urządzenia walki radioelektronicznej i radiolokacyjne urządzenia pomiarowe;
 • systemy kierowania ogniem;
 • systemy eksploatacji sprzętu wojskowego i środków bojowych;
 • nowe rodzaje opancerzenia dla czołgów i wozów bojowych;
 • indywidualne osłony balistyczne;
 • systemy kontrolne i pomiarowe uzbrojenia rakietowego;
 • systemy szkolno-treningowe do sprzętu uzbrojenia;
 • aktywna ochrona wozów bojowych.

W dalszej kolejności generałowie zwiedzili ważniejsze labolatoria Instytutu i zapoznali się z ich pracą.
Po części merytorycznej wizyty nastąpiła część rekreacyjna, w ramach której niezwykłą atrakcję stanowiły zawody strzeleckie z pistoletu wojskowego. W zawodach tych czołowe miejsca zajęli:

 • I   – gen. dyw. Czesław Laszczkowski;
 • II  – gen. bryg. Janusz Jakubowski;
 • III – gen. broni Józef Flis.

Zostali oni uchonorowani stosownymi dyplomami, które wręczył dyrektor WITU dr inż. Ryszard Kostrow.
Po strzelaniu dyrektor Instytutu zaprosił gości na żołnierski obiad, który w warunkach polowych, po dniu pełnym wrażeń,  smakował niesamowicie.
Na zakończenie wizyty zastępca prezesa Klubu gen. bryg. Andrzej Lewandowski podziękował dyrektorowi Instytutu za niezwykle serdeczne przyjęcie i wręczył mu oraz pozostałym członkom dyrekcji pamiątkowe medale oraz foldery Klubu.