Klub Generałów

Październik – Wizyta na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

25 października 2012 roku delegacja Klubu Generałów Wojska Polskiego odwiedziła groby naszych zmarłych kolegów na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.
W składzie delegacji znaleźli się generałowie: Stanisław Ferenc, Bolesław Izydorczyk, Janusz Jakubowski, Roman Kloc, Alfons Kupis, Andrzej Lewandowski, Henryk Mika, Marek Oleksiak, Jerzy Paszkowski, Roman Pusiak, Stanisław Stańko, Marian Sobolewski, oraz sekretarz zaprzyjaźnionego koła nr 36 ZŻWP przy szefostwie WOPL Wojsk Lądowych płk. dypl. rez. Andrzej Gierymski.
Podczas wizyty na cmentarzu odwiedziliśmy blisko 70 grobów w tym m.in. groby generałów: Józefa Kowalskiego, Jana Frey-Bieleckiego, Mariana Bondziora, Henryka Antoszkiewicza, Mieczysława Dębickiego, Stanisława Wytyczaka, Janusza Gomulińskiego, Michała Strygi, Władysława Honkisza, Stefana Tarnawskiego, Tadeusza Obronieckiego, Zygmunta Huszczy, Mieczysława Grudnia, Bolesława Kieniewicza, Władysława Hermaszewskiego, Romana Paszkowskiego, Tadeusza Kuśmierskiego, Franciszka Cymbarewicza, Ryszarda Michalika, Jana Bobrowicza, Jana Drzewieckiego, Edwarda Szpitela, Czesława Czubryt-Borkowskiego, Bruno Olbrychta, Antoniego Jasińskiego,  Kazimierza Tomaszewskiego, Eugeniusza Molczyka, Mieczysława Bienia, Jana Celeka, Apoloniusza Golika, Czesława Dęgi, Jerzego Piłata, Jana Siuchnińskiego, Jana Czapli, Feliksa Stramika, Czesława Krzyszkowskiego, Włodzimierza Sawczuka, Mariana Pasternaka, Jana Trukana, Jana Sośnickiego, Stanisława Frynia, Jana Światowca, Henryka Szumskiego,Tadeusza Jauera, Romana Królaka, Tadeusza Gilarskiego, Andrzeja Błasika, Franciszka Gągora, Wojciecha Lubieńskiego, Ignacego Szczęsnowicza, Sylwestra Kaliskiego, Włodzimierza Oliwy, Mieczysława Obiedzińskiego.

Na każdym odwiedzanym grobie zapalono znicze i złożono proporce z napisem  „NASZEMU KOLEDZE –
NASZA PAMIĘĆ”,
 a trębacz  z batalionu reprezentacyjnego Wojska Polskiego odegrał melodię „Śpij kolego…”

Nad grobami – w zadumie – wspominaliśmy naszych zmarłych kolegów i przyjaciół.

Cześć ich pamięci!!!