Klub Generałów

Marzec – Spotkanie z ministrem Obrony Narodowej

W dniu 19.03.2012r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli  Klubu Generałów Wojska Polskiego z ministrem Obrony Narodowej Tomaszem Siemoniakiem.

“… Chciałbym, aby panowie generałowie czuli się partnerami, współgospodarzami w sprawach dotyczących sił zbrojnych…” – powiedział minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak w czasie spotkania.

“…Jest to pierwsze spotkanie Klubu Generałów WP z ministrem obrony narodowej…” – podkreślił na wstępie szef delegacji klubu, jego prezes, gen. bryg. pil. Roman Harmoza. “…Pomimo że jesteśmy w rezerwie, jesteśmy do pańskiej dyspozycji. Mamy silne poczucie potrzeby działania na rzecz obronności naszego państwa…” – dodał.

“…Będziemy szukać takich mechanizmów, które pozwolą na wykorzystanie potencjału emerytowanych generałów, skorzystanie z ich wiedzy i doświadczeń…”– podkreślił minister Tomasz Siemoniak.

W trakcie spotkania poruszono kwestie związane z obecnym i przyszłym kształtem Sił Zbrojnych RP, polskim systemem bezpieczeństwa oraz możliwościami współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej i Klubem Generałów WP. Dyskutowano m.in. o sytuacji w poszczególnych rodzajach sił zbrojnych, wojskowym szkolnictwie wyższym, technicznej modernizacji polskiej armii, reformie struktury dowodzenia Wojska Polskiego, zmianach systemowych w dziedzinie bezpieczeństwa oraz o współpracy wojska z przemysłem obronnym.

W skład delegacji Klubu Generałów WP oprócz jego prezesa weszli gen. broni Zbigniew Zalewski, gen. broni pil. Jerzy Gotowała, gen. broni pil. Ryszard Olszewski, gen. broni Józef Flis oraz gen. dyw. Jerzy Słowiński.
Ministrowi Tomaszowi Siemoniakowi towarzyszył jego doradca, gen. broni Waldemar Skrzypczak.

Klub Generałów Wojska Polskiego powstał w 1996 roku. Obecnie zrzesza 79 generałów w Warszawie, 22 w okręgu bydgoskim, 12 we wrocławskim i 8 w krakowskim.
“…Głównym celem funkcjonowania klubu jest integracja środowiska, utrzymanie kontaktu z kadrą, popularyzowanie tradycji sił zbrojnych, a również  wyrażanie opinii i formułowanie wniosków i propozycji w sprawach, które dotyczą Wojska Polskiego i bezpieczeństwa…” – powiedział prezes klubu, gen. bryg. pil. Roman Harmoza.
W lutym br. Klub Generałów WP spotkał się również z szefem Sztabu Generalnego WP generałem Mieczysławem Cieniuchem.