Klub Generałów

Marzec – Spotkanie z delegacją Klubu Generałów Republiki Słowackiej.

W dniach 23-25.2012 r.  w Warszawie na zaproszenie Rady Klubu Generałów WP gościła delegacja Klubu Generałów Republiki Słowackiej w składzie: gen. mjr Franciszek Blanarik (prezes klubu, a jednocześnie szef słowackiego BBN),
gen. mjr Marian Horsky i gen. mjr Jan Vido.
Podczas wizyty delegacja słowacka złożyła wspólnie z przedstawicielami Rady naszego Klubu wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz odwiedziła Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie złożyła hołd przed pomnikiem tych,
którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, a także odwiedziła grób niedawno zmarłego gen. broni Henryka Szumskiego.
W dalszej części wizyty odbyły się dwustronne rozmowy (w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej) dotyczące porozumienia o współpracy między naszymi klubami.
Podczas tych rozmów uszczegółowiono także plany wzajemnych wizyt:
–         członków Klubu Generałów WP na Słowacji (w czerwcu br.);
–         członków Klubu Generałów Republiki Słowackiej w Polsce (w Kołobrzegu we wrześniu br).
Omawiano również formy i metody współpracy na najbliższe lata. Następnie delegacje wymieniły się okolicznościowymi medalami i folderami, a wizytę zakończył uroczysty obiad.
Z ramienia Rady naszego Klubu w spotkaniach i rozmowach uczestniczyli generałowie Roman Harmoza, Witold Cieślewski i Andrzej Lewandowski.