Klub Generałów

Wrzesień – XX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Członkowie Klubu Generałów WP w dniu 04 września br. zwiedził jubileuszowy XX  Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach.
W imprezie wzięło udział 35 generałów.
W tym roku na targach zaprezentowało się 390 firm z 29 państw z całego świata.
W pierwszej kolejności   generałowie podzielili się na 5 grup, które złożyły oficjalne wizyty w pawilonach najważniejszych firm narodowego przemysłu obronnego oraz wojskowych przedsiębiorstw remontowo- produkcyjnych.
Następnie generałowie zwiedzali pozostałe stoiska – według indywidualnych zainteresowań.
W godzinach popołudniowych na zaproszenie Prezesa Zarządu  Targów odbyło się  spotkanie, w którym udział wzięli:
– dr Andrzej Mochoń Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki Targi Kielce S.A. (gospodzarz spotkania);
– gen.broni Zbigniew  Głowienka Dowódca Wojsk Lądowych;
– Zygmunt Dębiński Dyrektor firmy Bumar Spółka z o.o.;
– członkowie Klubu Generałów WP;
– przedstawiciele wybranych firm przemysłu obronnego;
– płk Rajmund Kotlewski – wieloletni animator MSPO.
W trakcie spotkania dokonano wymiany poglądów i spostrzeżeń, na temat imprezy.
Podkreślono stałą tendencję wzrostu liczby uczestniczących firm z  różnych państw ze wszystkich kontynentów oraz dalszy wzrost technologiczny wystawianych  eksponatów, zarówno krajowych i zagranicznych.
Zebrani jednoznacznie stwierdzili, że MSPO jest trzecią największą  europejską imprezą wystawową przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego.
W trakcie spotkania Prezes Klubu gen.bryg. Roman Harmoza odczytał Uchwałę Rady Klubu o przyznaniu Prezesowi Andrzejowi Mochoniowi tytułu honorowego członka Klubu Generałów WP oraz wręczył mu pamiątkowy puchar – w dowód uznania za  długoletnią współpracę z Klubem.
Z kolei Andrzej Mochoń wręczył generałowi Harmozie pamiątkową statuetkę XX MSPO.
W dalszej kolejności generał  Harmoza wręczył  płk Rajmundowi Kotlewskiemu pamiątkowym ryngrafem Klubu Generałów WP – w dowód uznania za długoletnią współpracę i pomoc w zakresie organizacji corocznego uczestnictwa członków Klubu w Targach Kielce oraz  spotkań z przedstawicielami przemysłu obronnego i Sił Zbrojnych.

Spotkanie zakończyła tradycyjna lampka wina.