Klub Generałów

Gen. bryg. Józef Kolasa zmarł 6 października 2017 r.

W dniu 6 października 2017 r. zmarł w wieku 95 lat gen. bryg. Józef Kolasa, członek Klubu Generałów WP. Pogrzeb – z udziałem wojskowej asysty honorowej – odbył się dnia 14 października br. na cmentarzu w Bydgoszczy.

Gen. bryg. Józef Kolasa urodził się 11 grudnia 1922 r. w Siedliskach. Syn policjanta Jana osadzonego przez NKWD w Ostaszkowie i zamordowanego w Miednoje w kwietniu 1940 r.. Do 1939 r. skończył 4 klasy gimnazjum we Lwowie, 13 IV 1940 r. został deportowany wraz z rodziną do Kazachstanu, gdzie pracował jako traktorzysta i rachmistrz. Od maja 1943 r. żołnierz 1 DP im. T. Kościuszki, skończył szkołę oficerską w Riazaniu jako dowódca plutonu 2 pułku piechoty. Od lipca 1944 r. dowódca kompanii rusznic przeciwpancernych, brał udział w walkach pod Dęblinem, na Pradze, przyczółkach podwarszawskich, pod Jabłonną, o wyzwolenie Warszawy w styczniu 1945 r., na Wale Pomorskim w marcu 1945 r., następnie w forsowaniu Odry i walkach o Berlin. Był dwukrotnie ranny i dwukrotnie kontuzjowany. W 1945 r. skończył kurs w Wyższej Szkole Oficerskiej w Rembertowie, w latach 1947-1950 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP. Szef sztabu 5 DP w Sulęcinie, w latach 1954-1956 szef sztabu 1 Korpusu Armijnego w Wałczu, a w latach 1956-1957 dowódca 14 DP, następnie zastępca szefa sztabu Pomorskiego Okręgu Wojskowego ds. organizacyjno-mobilizacyjnych. W 1964 r. został komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku. W październiku 1964 r. mianowany generałem brygady. W latach 1967-1980 zastępca dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego ds. obrony terytorialnej. W 1980 r. został attaché wojskowym, morskim i lotniczym przy Ambasadzie PRL w Sofii.
Od lipca 1985 r. w stanie spoczynku.
Przez 3 kadencje był prezesem Klubu Sportowego WKS Zawisza Bydgoszcz. Był także prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych w Bydgoszczy.
Odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy, Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych , Medalem Zasłużony na Polu Chwały i wieloma innymi.