Klub Generałów

Gen. dyw. Roman MISZTAL zmarł 24 października 2017 r.

Gen. dyw. Roman MISZTAL zmarł 24 października 2017 r. po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 85 lat.
Nabożeństwo żałobne odbyło  się w dniu 3 listopada 2017 r. . Msza żałobna w Katedrze Polowej WP zgromadziła liczną grupę różnych ludzi, którzy znali i lubili sp. Romana. To pokazało, jaką osobowością był generał. Żegnali go koledzy ze Sztabu Generalnego WP, służby dyplomatycznej, WAT, współpracownicy z wydziału, osoby cywilne i wojskowe. Niestety nie było należnej generałowi asysty wojskowej, ani oficjalnej delegacji ze Sztabu Generalnego WP, czy z MSZ.W imieniu obecnych słowo pożegnalne wygłosił prezes Klubu Generałów WP gen. bryg. pil. Roman Harmoza. Powiedział on m. in.: „… jesteś z pokolenia, które rozumie, co to jest bezinteresowna miłość i potrzeba ofiary w służbie Ojczyzny. Jesteś z pokolenia naznaczonego trudnym doświadczeniem historyczno-politycznym. Zawsze potrafiłeś zachować godność, honor i żołnierską solidarność… Żegnając Ciebie możemy śmiało powtórzyć znane stwierdzenie – żołnierz nie umiera, żołnierz oddaje życie za Ojczyznę.”
Pismo biskupa polowego WP Józefa Guzdka skierowane na ręce rodziny zmarłego odczytał  prowadzący ceremonię ksiądz  kapelan.
Po mszy św. Prochy generała zostały złożone w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Nad grobem pożegnał swego przełożonego i kolegę płk rez. Kędziorek.

Gen. dyw. dr Roman Misztal urodził się 11 maja 1932 r. w Poczapach.
Po zdaniu  matury w 1950 r. rozpoczął studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, które przerwał w 1951 r. ze względu na  powołanie do wojska.
W 1954 r. ukończył  studiów na Fakultecie Lotniczym w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie uzyskując dyplom inżyniera.
Zawodową służbę wojskową pełnił  jako starszy inżynier w Laboratorium Aerodynamiki Katedry Aerodynamiki i Konstrukcji Samolotów Fakultetu Lotniczego (1954-1957), następnie  starszy pomocnik kierownika sekcji wydziału operacyjno-szkoleniowego Zarządu II Sztabu Generalnego WP (1957-1958), starszy pomocnik szefa wydziału Oddziału III Zarządu II Sztabu Generalnego WP (1958-1959), pracownik attachatu wojskowego przy Ambasadzie PRL w USA (1959 -1961),  kierownik sekcji wydziału operacyjno-szkoleniowego Zarządu II Sztabu Generalnego WP (1961-1962), szef Wydziału I Zarządu II Sztabu Generalnego WP (1965-1966) Attaché Wojskowy, Lotniczy i Morski PRL w Ottawie (1969-1972), Szef Zarządu II Sztabu Generalnego WP (1981 – 1990) i w końcu dowódca UNDOF (wrzesień 1991 – listopad 1994).
Nominacje generalskie otrzymał – do stopnia  generała brygady  w 1982 r., do stopnia generała dywizji  w 1991 r..
Za swą działalność był  wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi. Otrzymał m.in.:

  • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1984)
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1976)
  • Medalem W Służbie Pokoju (ONZ, dwukrotnie – 1983 i 1992)

Aktywnie  działał w Klubie Generałów WP.
W 1996 r. był  jednym  z inicjatorów powołania Klubu, w latach 1997 – 1999 był zastępcą Prezesa, a od 19 marca
2001 r. do września 2004 r. – Prezesem Klubu, następnie do 10 września 2007 r. – członkiem Rady Klubu.