Klub Generałów

W dniu 6 listopada 2020 r. zmarł gen. bryg. Marian Sobolewski.

Gen. Sobolewski urodził się 8 września 1940 r. w Suwałkach. Od 1945 mieszkał z rodzicami we Wrocławiu, gdzie skończył szkołę podstawową i średnią. Później pracował w bibliotece Politechniki Wrocławskiej i we Wrocławskich Zakładach Gastronomicznych, gdzie był kierownikiem wydziału gospodarczego. Od 1957 działał w Związku Harcerstwa Polskiego, był podharcmistrzem, Komendantem Szczepu Harcerzy oraz Kierownikiem Referatu Drużyn Młodszych w
V Hufcu ZHP.
25 września 1961 wstąpił do Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, którą ukończył w 1964 r.
(z wyróżnieniem) i został promowany na stopień podporucznika. Pierwsze lata służby zawodowej pełnił w garnizonie Opole początkowo jako dowódca plutonu piechoty w 40. Pułku Zmechanizowanym 10. Dywizji Pancernej, od 1966 r. dowódca kompanii piechoty w 25 Pułku Zmechanizowanym w Opolu, a od jesieni 1967 r. szef sztabu batalionu piechoty
w tym samym pułku. Od grudnia 1967 r. został dowódcą 60 kompanii rozpoznania. W latach 1968-1971 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie. Następnie został starszym pomocnikiem szefa wydziału rozpoznania 10. Dywizji Pancernej, a od 1972 r. szefem tego wydziału. Od października 1972 r. był szefem sztabu 13. Pułku Czołgów, od 10 września 1973 r. został dowódcą 10. Pułku Czołgów. Od stycznia 1976 dowodził 25. Pułkiem Zmechanizowanym, a w grudniu 1976 r. został szefem sztabu-zastępcą dowódcy 11. Dywizji Pancernej w Żaganiu. W latach 1978-1980 studiował w Akademii Sztabu Generalnego SZ ZSRR w Moskwie. Od stycznia 1981 r. był zastępcą szefa, a od sierpnia 1981 r. szefem Oddziału II Planowania Operacyjnego Zarządu I Sztabu Generalnego WP w Warszawie. W maju 1982 r. został dowódcą 16 Kaszubskiej Dywizji Pancernej w Elblągu. Jesienią 1985 r. został mianowany do stopnia generała brygady. Od stycznia 1986 był szefem sztabu, a od stycznia 1987 r. zastępcą ds. liniowych dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
W tym okresie podczas pobytu na poligonie drawskim przyczynił się do odkrycia grobowców Wenedów, za co – po przeprowadzeniu wykopalisk – otrzymał Odznakę „Za Ochronę Zabytków”.
Od listopada 1990 r. został szefem Sekretariatu – zastępcą Sekretarza Komitetu Obrony Kraju.
W okresie 31.03 – 24.06.1992 r. był szefem Wojskowych Służb Informacyjnych. Od lipca 1992 r. został szefem sztabu Obrony Cywilnej Kraju, a od 29.09.1992 r. szefem OCK.
W okresie listopad 1992 – październik 1997 był attaché wojskowym przy Ambasadzie RP w Chinach. Po powrocie został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy.
Za swą działalność służbową był wielokrotnie wyróżniany m.in. Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Order Odrodzenia Polski oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Był wieloletnim aktywnym członkiem Klubu Generałów WP.

Ceremonialna uroczystość pożegnania gen. bryg. Mariana Sobolewskiego odbyła się w dniu 25 listopada 2020 r. w Domu Pogrzebowym „Służew” w Warszawie. Wzięli w niej udział obok rodziny, koledzy i znajomi zmarłego.
Klub Generałów Wojska Polskiego reprezentowali generałowie : Władysław Saczonek, Janusz Lalka, Jerzy Lewitowicz, Jerzy Paszkowski i Mieczysław Walentynowicz. Mowę pożegnalną wygłosił gen. dyw. prof. Bolesław Balcerowicz.
Wartę honorową przy urnie zmarłego zaciągnęli generałowie: W. Saczonek i J. Lalka.

Prochy gen. Sobolewskiego po przewiezieniu do Wrocławia zostały pochowane na Cmentarzu Osobowickim w grobie rodzinnym.