Klub Generałów

W dniu 26 lutego 2021 r. zmarł gen. bryg. January Komański

Gen. bryg. January Komański urodził się 10 lutego 1941 r. w Nowosielcach. W 1959 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Sanoku. Następnie wstąpił do Oficerskiej Szkoły Piechoty we Wrocławiu, którą ukończył w 1962 r..
Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji w siłach zbrojnych awansując na kolejne stopnie wojskowe, m.in. już jako pułkownik dyplomowany od 1983 do 1986 roku był dowódcą 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej. W tym okresie został awansowany do stopnia generała brygady. Po reorganizacji dywizji  w latach 1986-1987 dowodził 6 Brygadą Desantowo-Szturmową.
Pełnił również szereg odpowiedzialnych funkcji w instytucjach centralnych sił zbrojnych. Był m. in. Zastępcą Szefa Zarządu Szkolenia Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego, był także Szefem Zarządu Obrony Terytorialnej Sztabu Generalnego WP.
Po przejściu w stan spoczynku aktywnie uczestniczył w działalności byłych żołnierzy zawodowych. W latach 1999-2007 był prezesem Związku Polskich Spadochroniarzy, następnie otrzymał tytuł honorowego prezesa tego stowarzyszenia.
W tym czasie pełnił także funkcję prezydenta Europejskiej Federacji Spadochroniarzy. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych spółki z o.o. „Komandos”.
Był również aktywnym członkiem Klubu Generałów Wojska Polskiego.
Za swą służbową i społeczną działalność był wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pogrzeb generała Komańskiego odbył się 2 marca br. w Nowosielcach (miejscowości rodzinnej zmarłego).
W uroczystościach pogrzebowych – prócz rodziny – wzięli udział licznie zgromadzeni przyjaciele i koledzy żołnierze, wśród nich delegacja Klubu Generałów i Admirałów RP. Zmarłego kolegę pożegnał generał Mieczysław Bieniek.  Wartę honorową przy trumnie zaciągnęli generałowie: Mieczysław Bieniek, Edward Gruszka, Fryderyk Czekaj i Józef Leszega.

Cześć jego pamięci”