Klub Generałów

W dniu 26 maja 2021 r. zmarł były dowódca Marynarki Wojennej admirał floty Ryszard Łukasik

Admirał Ryszard  Łukasik urodził się 15 października 1946 r. w Laskowicach Oławskich. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Jaśle w 1964 r. wstąpił do Wyższej Szkoły  Marynarki Wojennej w Gdyni, która ukończył w 1968 r. Po promocji oficerskiej i odbyciu asystentury okrętowej objął pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy działu okrętowego rakietowo-artyleryjskiego  na kutrze rakietowym ORP „Gdynia”. W 1971 roku wyznaczono go zastępcą dowódcy okrętu, a rok później objął obowiązki dowódcy tego okrętu. W latach 1978–1979 był starszym oficerem w Oddziale Operacyjnym Sztabu Głównego Marynarki Wojennej w Gdyni, po czym powrócił do 3 Flotylli Okrętów na stanowisko szefa sztabu – zastępcy dowódcy 1 dywizjonu kutrów rakietowo-torpedowych. W 1980 roku, będącego w stopniu kapitana marynarki Ryszarda Łukasika wyznaczono na dowódcę 1 dywizjonu kutrów rakietowo-torpedowych, którym pozostał przez dwa lata. Następnie został zastępcą dowódcy 3 Flotylli Okrętów ds. liniowych, natomiast od 1985 roku pełnił obowiązki szefa sztabu – I zastępcy dowódcy. W latach 1987–1989 dowodził 3 Flotyllą Okrętów. W marcu 1989 roku rozpoczął służbę na stanowisku zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. liniowych, a dziewięć miesięcy później został szefem sztabu – I zastępcą dowódcy Marynarki Wojennej. W okresie od 28 lutego 1996 roku do 30 września 2003 roku był dowódcą Marynarki Wojennej.
15 sierpnia 1997 roku otrzymał nominację na admirała, a 1 stycznia 2002 r. został admirałem floty.
W latach 2003–2005 był członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. W tym okresie  (od końca 2004 r.) był zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a następnie (do stycznia 2006 r.) pełnił obowiązki szefa tego biura.

Admirał Łukasik był absolwentem dowódczych studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej ZSRR  w Leningradzie (1974–1977) oraz studiów podyplomowych z politologii na Uniwersytecie Gdańskim (1981). W 1986 roku ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie.

Zawodową służbę wojskową zakończył w połowie 2006 roku i przeszedł w stan spoczynku.
Lecz nie zakończył pracy na rzecz obronności państwa. 18 grudnia 2008 roku został zatrudniony na stanowisku profesora wizytującego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, natomiast 20 grudnia 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski powołał go na członka Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego przy Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

Za swą służbę był odznaczony wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym m.in.:

  • Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2002)
  • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997)
  • Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Złoty Krzyżem Zasługi. (1984)

Uroczystości pogrzebowe miały miejsce dnia 9 czerwca 2021 r. w Gdyni. Admirał Łukasik spoczął na Cmentarzu Marynarki Wojennej. W pogrzebie wzięła udział delegacja naszego Klubu, która na grobie zmarłego złożyła wieniec w imieniu wszystkich członków Klubu Generałów i Admirałów RP.