Klub Generałów

Odszedł na wieczną wartę…

W dniu 8 lutego 2022 r. po długotrwałej, ciężkiej chorobie zmarł były Dowódca Sił Powietrznych (w latach 2002 – 2005), były Ambasador RP w Kambodży,  wieloletni aktywny, a ostatnio honorowy członek  Klubu Generałów i Admirałów RP
gen. broni pil. dr hab. inż. Ryszard OLSZEWSKI.

Ryszard Olszewskiurodził się 1 maja 1948 r. w Tucznej. W 1967 r. ukończył Liceum Pedagogiczne w Leśnej Podlaskiej. W 1968 r. rozpoczął studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie, które ukończył w 1997 r. z pierwszą lokatą i otrzymał stopień oficerski – podporucznika. Jednocześnie został wyznaczony na stanowisko pilota instruktora w 58 lotniczym pułku szkolnym w Dęblinie.
W latach 1974–1977 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie, którą ukończył z wyróżnieniem. W 1982 r. został dowódcą 60 lotniczego pułku szkolnego w Radomiu, a wiosną 1986 r. dowódcą 2 pułku lotnictwa myśliwskiego w Goleniowie. W 1988 r. został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 4 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku. Następnie, w latach 1988–1990, odbył studia strategiczno-operacyjne w Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie, po ukończeniu których został szefem sztabu WOSL (zastępcą komendanta uczelni).
3 listopada 1995 r. został wyznaczony na stanowisko komendanta – rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, a od września 1999 r. był zastępcą Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.
W latach 2000 – 2001 r. studiował na Narodowym Uniwersytecie Obrony w USA w Waszyngtonie. Od czerwca 2001 r. do marca 2002 r. był szefem Generalnego Zarządu Operacyjnego P3, w Sztabie Generalnym WP. Od 3 kwietnia 2002 r. do 31 marca 2005 r. był Dowódcą Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (po restrukturyzacji w 2004 r. – Dowódcą Sił Powietrznych).
Karierę naukową rozpoczął w 1992 r., uzyskując stopień doktora nauk wojskowych w zakresie strategii wojskowej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a w 1998 r. obronił pracę habilitacyjną. Zajmował się strategią obronną państwa, siłami powietrznymi i odstraszeniem militarnym. Był autorem ponad 30 prac i publikacji w dziedzinie strategii obronnej państwa, w tym książki pt. „Lotnictwo w odstraszaniu militarnym”. W 2015 r. wspólnie z gen. bryg. pil. Romanem Harmozą wydał książkę p.t. ”Udział Polski w kształtowaniu zdolności obronnych Unii Europejskiej”.
W 1999 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Słowackiej Wojskowej Akademii Lotniczej w Koszycach.
Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa oraz zastępcą przewodniczącego Krajowej Rady Lotnictwa.
Od 1966 r. był  pilotem, posiadał mistrzowską klasę pilota wojskowego. Był Zasłużonym Pilotem Wojskowym RP (nalot ogólny na różnych typach samolotów -ponad 3300 godzin).
Po przejściu w stan spoczynku od 25 lipca 2005 r. był ambasadorem Polski w Kambodży aż do czasu zamknięcia placówki w 2008 r.

Za swa działalność służbową był odznaczony licznymi orderami i medalami, w tym m.in.:

Pogrzeb generała Olszewskiego  odbył się 18 lutego 2022 r.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą Św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, którą celebrował dziekan Sił  Powietrznych ksiądz prałat  Janusz Radzik. Prócz rodziny zgromadziło się na niej liczne grono przyjaciół oraz byłych podwładnych i współpracowników zmarłego. Byli wśród nich przedstawiciele kierowniczej kadry Sił Zbrojnych RP, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz delegacje Centrum Operacji Powietrznych, Lotniczej Akademii Wojskowej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Instytutu Medycyny Lotniczej i Wyższej Szkoły Policji. Były delegacje licznych jednostek wojskowych, organów samorządów i administracji lokalnej, organizacji społecznych,  stowarzyszeń lotniczych i innych organizacji byłych żołnierzy …. I tylko zabrakło – o ironio – wojskowej asysty honorowej.
Przy trumnie zmarłego zaciągnęli wartę honorową koledzy generałowie.
W imieniu zgromadzonych pożegnał go Honorowy Prezes Klubu Generałów i Admirałów RP  gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który pokrótce przedstawił jego drogę oraz służbowe i naukowe dokonania. Podziękował także delegacjom, generałom, oficerom i żołnierzom, pocztom  sztandarowym stowarzyszeń  lotniczych oraz wszystkim innym uczestnikom  mszy żałobnej za udział w uroczystości.
Zakończył swoje wystąpienie słowami:
Panie Generale – Misja się skończyła!
Pozwól, że przypomnę  słowa  Wieszcza Jana z Czarnolasu: 

”A jeśli komu droga otwarta do nieba,
to tym co służą Ojczyźnie,
wątpić nie potrzeba
że, co im zazdrość ujmie
Bóg nagradzać będzie ”.

Cześć Twojej Pamięci!
Chwała Twoim Czynom!
Spoczywaj w Pokoju.

Ale teraz nie możemy nie zapytać:

DLACZEGO:
– Nie żegna Ciebie ani należna kompania honorowa ani orkiestra wojskowa, 
– nie przelatują nad grobem Twoim ukochane samoloty,
– Nie znalazło się dla Ciebie miejsce w Alei Zasłużonych na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim,
– Nie znalazł się gest pamięci ze strony Ministra Spraw Zagranicznych.

Dysponenci należnych Ci honorów okazują nam przez to maksymalną wzgardę, mszcząc się ślepą nienawiścią jedynie chyba z powodu naszego, złego roku urodzenia, bo żadnych powodów nie podano.

DLATEGO w imieniu RYSZARDA pytamy:
Co złego zrobiliśmy Tobie POLSKO, że Synów Swoich nawet w obliczu śmierci
nie potrafisz przyzwoicie,  zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym pożegnać?

MY żywi oczekujemy tych odpowiedzi – aby zasypać rowy niezgody i wspólnie budować przyszłość Naszej Ojczyzny.

( Żałobnicy nagrodzili tę wypowiedź rzęsistymi oklaskami)

Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce na cmentarzu w Pyrach (Warszawa – Ursynów), gdzie trumna z prochami Generała została odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Odeszli