Klub Generałów

Powązki – październik 2022 r.

           26 października 2022 roku tradycyjnie odwiedziliśmy groby naszych zmarłych kolegów  na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, a także na innych cmentarzach (Północny, przy ul. Wałbrzyskiej, Czerniakowskiej, Fosa oraz w Starej Miłosnej).
Na każdym odwiedzanym grobie zapaliliśmy znicz  i  zatknęliśmy proporzec z napisem „NASZA PAMIĘĆ. KLUB GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RP”.     
Zapaliliśmy również znicze pod pomnikiem „Chwała Lotnikom Polskim”, upamiętniającym  wszystkich polskich lotników, którzy oddali  swoje życie w obronie Ojczyzny. Należy podkreślić, że do jego powstania walnie przyczynili się nasi członkowie, zwłaszcza Honorowy Prezes Klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który był inicjatorem i organizatorem jego budowy. 
Uczciliśmy także pamięć generałów, którzy zginęli tragiczną śmiercią w pamiętnej katastrofie smoleńskiej.
Nad grobami zmarłych kolegów w zadumie, wspominaliśmy epizody z czasów wspólnej służby oraz chwile, które razem przeżyliśmy.       
Wszyscy oni pozostaną na zawsze w naszej pamięci.