Klub Generałów

Spotkanie z Włodzimierzem Czarzastym – listopad 2022 r.

W dniu 02.11.2022r. odbyło się spotkanie Członków Klubu Generałów i Admirałów RP z wicemarszałkiem  Sejmu RP Włodzimierzem Czarzastym. W spotkaniu uczestniczyli dwaj inni posłowie Nowej Lewicy:

 • Paweł Krutul – członek Komisji Obrony Narodowej oraz wiceprzewodniczący Podkomisji stałej ds. współpracy z zagranicą i NATO,
 • Marcin Kulasek – członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także przewodniczącym Podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

Byli także obecni zaproszeni przedstawiciele z innych stowarzyszeń służb mundurowych.

Na wstępie głos zabrał marszałek Czarzasty, który w swoim wystąpieniu omówił sytuację społeczno-polityczną w kraju :

 • Krytycznie odniósł się do się do nadmiernych wydatków finansowych Państwa (brakuje pieniędzy w budżecie). Mogą się pojawić problemy z wypłatą dodatkowych emerytur i realizacją innych świadczeń. To może spowodować potrzebę „zawieszenia” tarczy antyinflacyjnej oraz uruchomienia kolejnych źródeł „zasilania” budżetu (np. przywrócenie czasowo zawieszonego VAT), a rząd będzie zmuszony podjąć bardziej intensywne działania do odblokowania środków unijnych w ramach KPO (270 mld zł można by otrzymać nawet w ciągu miesiąca);
 • Współdziałanie pomiędzy partiami opozycyjnymi ocenił pozytywnie, przestrzegając by partie  nie obiecywały zbyt wiele po wyborach w 2023 r. Podkreślił, że sukces wyborczy może zapewnić jedna lista wyborcza (Lewica jest za takim rozwiązaniem). Istnieje jednak możliwość 2-3 list, co stwarza większe ryzyko osiągnięcia słabszego wyniku;
 • Działalność rządu jest chaotyczna w wielu wymiarach. Trwa przedwyborcze „przekupstwo” emerytów i innych członków elektoratu PiS lub niezdecydowanego. Słabość działań rządu „nadrabiają” przychylne władze samorządowe.
 • Inwestycje państwowe, które są potrzebne, należy kontynuować, zwłaszcza w energetyce mając na uwadze odejście od węgla.
 • Sytuacja w Nowej Lewicy jest dobra. Dużą siłę stanowią ogniwa dołowe. Lewica skupia 23 tys. członków i spodziewa się poparcia wyborczego w granicach 7-10%.  W grudniu br. odbędzie się Kongres programowy.
 • Spis powszechny, który został przeprowadzony w Polsce, powinien być źródłem do opracowania programów dla partii opozycyjnych, ponieważ zawiera informacje o prawdziwej sytuacji socjalno-bytowej społeczeństwa. Podkreślił także nikłą rolę społeczną i obyczajową, a niekiedy skandaliczną polskiego Kościoła.
 • Służby mundurowe zostały mocno skrzywdzone. Zabierane są nagminnie prawa nabyte. Ustawa „dezubekizacyjna” rażąco obniżono  emerytury nie tylko byłym pracownikom SB, lecz także wielu innym funkcjonariuszom. Licznych żołnierzy zawodowych pozbawiono i nadal pozbawia się należnej asysty honorowej podczas pogrzebów.
 • Klub GiA RP może liczyć na wsparcie Lewicy w zakresie opracowania nowego ceremoniału wojskowego, wniesienia poprawek do ustawy „O obronie Ojczyzny”, wykorzystania eksperckiej wiedzy członków Klubu, a także zachowania emerytur wojskowych.

Pozostali posłowie biorący udział w spotkaniu odnieśli się do:

 • Wsparcia działalności Klubu GiA RP w zakresie opracowania ceremoniału wojskowego i zmian w strukturze rządu dotyczących emerytów i rencistów wojskowych;
 • Budowania zapór na granicy obwodu kaliningradzkiego i problemów współpracy z MON, a także do realizacji zakupów uzbrojenia i sprzętu przez MON bez konsultacji z opozycją;
 • Planów mobilizacyjnych wcielania poborowych z rejonów przygranicznych do jednostek wojskowych w głębi kraju, pozbawiając tym samym mobilności pododdziałów miejscowych. Dotyczy to zwłaszcza regionu podlaskiego.

Po  wystąpieniach gości rozwinęła się dyskusja. Wystąpienia jej uczestników dotyczyły m. in.:

 • Przyszłej wizji naszego państwa, troski o stan ekonomiczny kraju, niekontrolowanych przez Sejm RP wydatków finansowych  z budżetu;
 • Jednej listy wyborczej opozycji do Sejmu RP;
 • Zerwania umowy o współpracy Klubu  GiA RP z ministrem ON w 2016 r.;
 • Podejmowanych działań Klubu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w wystąpieniu do wicepremiera – ministra ON M. Błaszczaka o naruszeniu praw honorowych i godnościowych żołnierzy zawodowych rezerwy i ich rodzin;
 • Szczegółowych zmian w ceremoniale wojskowym i propozycji powołania organu odpowiedzialnego za sprawy emerytów i rencistów w strukturze rządu;
 • Propozycji szerszego udziału przedstawicieli Klubu GiA RP w ramach współpracy eksperckiej w Komisjach ON Sejmu i Senatu RP, między innymi w pracach nad ustawą „O obronie Ojczyzny”.

Spotkanie podsumował prezes Klubu gen. dyw. Jerzy Słowiński, który stwierdził, że spełniło ono oczekiwania uczestników:

 • Celem strategicznym wszystkich partii opozycyjnych oraz Stowarzyszeń służb mundurowych winna być pełna integracja w przededniu wyborów w naszym kraju w 2023r.;
 • Należy podejmować decyzje wyborcze pod kątem rozwiązań promujących wyniki, a także należy odejść od swoich partyjnych interesów na rzecz strategicznego celu – zdecydowanego zwycięstwa w wyborach;
 • Klub GiA RP weźmie udział w kampanii propagującej aktywny udział w głosowaniu.

Przedstawione przez Wicemarszałka i posłów oceny, opinie i zamiary programowe mieszczą się w realiach pracy Klubu GiA RP. Szczegółowe poznanie stanowiska Klubu w aspektach państwowych, społecznych i wojskowo – obronnych przez czołowych przedstawicieli Lewicy, powinno znacząco wpłynąć na treści Kongresu programowego tej Partii planowanego w grudniu br.