Klub Generałów

Setna rocznica urodzin generała Wojciecha Jaruzelskiego – lipiec 2023 r.

W dniu 06.07.2023r. w setną rocznicę urodzin gen. Wojciecha Jaruzelskiego na cmentarzu powązkowskim odbyła się uroczystość złożenia kwiatów na grobie Generała, w której uczestniczyły liczne stowarzyszenia wojskowe.
Ceremonię otworzył prezes Klubu Generałów i Admirałów RP gen. dyw. Jerzy Słowiński, który przywitał zebranych, w tym córkę Generała Monikę Jaruzelską z synem, wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji ON Marcina Kulaska – wiceprezesa Nowej Lewicy, Janusza Zemke – byłego wiceministra ON, prof. Jerzego Wiatra – redaktora naczelnego tygodnika „Przegląd”, redaktora Jerzego Domańskiego, a także prezesów i przewodniczących oraz członków stowarzyszeń wojskowych uczestniczących w uroczystości. W trakcie wystąpienia krytycznie odniósł się min. do artykułu prof. Tomasza Nałęcza w Gazecie Wyborczej o gen. W. Jaruzelskim z dnia 06.07.2023r.
Prof. Jerzy Wiatr, który blisko współpracował z gen. Jaruzelskim, w swoim wystąpieniu przedstawił najważniejsze fragmenty jego życiorysu. Szczególnie podkreślił decyzję Generała o wprowadzeniu stanu wojennego. Określił ją jako krok dramatyczny, ale niezbędny by ochronić nasz naród przed nieobliczalnymi następstwami, które mogły być  analogicznymi do obecnej wojny w Ukrainie.
Po tych wystąpieniach delegacje poszczególnych stowarzyszeń złożyły kwiaty na grobie Generała.
Po złożeniu kwiatów uroczystość została upamiętniona wspólnym zdjęciem.