Klub Generałów

Stanowisko Klubu Generałów i Admirałów RP wobec Ruchu Naprawy Polski – lipiec 2023 r.

I. Zarząd Klubu G i A RP w maju br. został poinformowany, a w czerwcu otrzymał dokumenty potwierdzające powstawanie nowej partii opozycyjnej pod nazwą „Ruch Naprawy Polski (RNP)”. Myślą przewodnią tej organizacji jest wejście do Parlamentu RP podczas jesiennych wyborów.

II. Natomiast intencją Ruchu… jest zaangażowanie Klubu G i A RP oraz innych stowarzyszeń wojskowych i służb mundurowych do czynnego uczestnictwa w ramach tej partii poprzez wytypowanie  swoich kandydatów na listy wyborcze tej organizacji.

III. W dniu 04.07.2023r. Członkowie Klubu G i A RP zostali poinformowani przez Zarząd o tym wydarzeniu oraz otrzymali tezy programu Ruchu Naprawy Polski..

IV. Materiały te (z zastrzeżeniem) mogą być spożytkowane indywidualnie, ponieważ zgodnie ze Statutem Klubu G i A RP nasze Stowarzyszenie zachowuje neutralność partyjną, ale nie ogranicza prawa jego Członków jako obywateli do działalności w legalnie funkcjonujących w kraju partiach politycznych (Statut Klubu G i A RP Rozdz. I §5 ust. 4,5).

V. W dniu 04.07.2023r. Zarząd Klubu przesłał informację do sztabu Ruchu Naprawy Polski, iż nasze Stowarzyszenie pozostanie neutralne partyjnie wobec tej organizacji.

VI. Pełne stanowisko Klubu G i A RP zostało zawarte w dokumencie wspólnie opracowanym przez cztery stowarzyszenia wojskowe i służb mundurowych (zamieszczonym poniżej) i podpisane przez:

  • Przewodniczącego federacji Stowarzyszeń Mundurowych RP;
  • Prezesa Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP;
  • Prezesa Klubu Generałów i Admirałów RP;
  • Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

VII. Ww. dokument został przesłany do szefa Zespołu Ruchu Naprawy Polski i zgodnie z jego postanowieniem opublikowany na stronie internetowej Klubu Generałów i Admirałów RP.

                                            Zarząd Klubu Generałów i Admirałów RP
14.07.2023r.