Klub Generałów

101. rocznica urodzin gen. Wojciecha Jaruzelskiego

          W dniu 6.07.2024r. delegacja Klubu w składzie generałowie: J. Słowiński – prezes, W. Saczonek – wiceprezes i L. Ulandowski – członek Komisji Rewizyjnej złożyła kwiaty na grobie gen. Wojciecha Jaruzelskiego na Wojskowych Powązkach w 101. rocznicę urodzin. W uroczystości uczestniczyli także weterani i kombatanci koła nr 6 Związku Żołnierzy WP.          Rodzina Generała wyraziła wdzięczność… Czytaj dalej 101. rocznica urodzin gen. Wojciecha Jaruzelskiego

10 rocznica śmierci gen. Jaruzelskiego – maj 2024r.

          W dniu 25.05.2024r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbyła się uroczystość złożenia kwiatów na grobie śp. generała Wojciecha Jaruzelskiego, w 10-tą rocznicę jego śmieci. Wzięli w niej udział: b. premier RP L. Miller, b. minister SWiA J. Janik, b. z-ca ministra ON J. Zemke, córka Generała Monika Jaruzelska z synem Gustawem, liczni przedstawiciele organizacji polityczno-społecznych, generałowie… Czytaj dalej 10 rocznica śmierci gen. Jaruzelskiego – maj 2024r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności

Odszedł na wieczną wartę…

Odszedł na zawsze nasz kolega gen. bryg. Tadeusz Grabowski.           Tadeusz Grabowski urodził się w 1934 r. W połowie lat 50. rozpoczął służbę wojskową w Wojsku Polskim, którą zakończył w stopniu generała brygady. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji. Przez szereg lat był pracownikiem Ministerstwa Obrony Narodowej, m. in. Na przełomie lat 80. i 90. był wicedyrektorem Departamentu Finansów… Czytaj dalej Odszedł na wieczną wartę…

Realizacja postulatów – maj 2024r.

     W nawiązaniu do działań podejmowanych przez Klub Generałów i Admirałów RP  zarówno samodzielnie:         – spotkanie Klubu z Rzecznikiem Praw obywatelskich w dniu 22.09.2022 r.;         – List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 1.03. 2023 r.;jak i w porozumieniu z innymi wiodącymi stowarzyszeniami zrzeszającymi weteranów służby wojskowej:         – Pismo do Cezarego Tomczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony… Czytaj dalej Realizacja postulatów – maj 2024r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie – luty 2024 r.

W dniu 29 lutego br. na terenie SGGW odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu Generałów i Admirałów RP, którego celem było podsumowanie działalności Klubu w minionym roku oraz przyjęcie budżetu i planu działania na rok 2024.Zebranie otworzył prezes Klubu gen. dyw. Jerzy Słowiński, który – zgodnie z decyzją zebranych – był jego prowadzącym.Po otwarciu… Czytaj dalej Nadzwyczajne Walne Zebranie – luty 2024 r.

Spotkanie wiodących stowarzyszeń wojskowych

      W dniu 09.02.2024r. z inicjatywy prezesa Klubu Generałów i Admirałów RP odbyło się na terenie SGGW spotkanie wiodących stowarzyszeń wojskowych.W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji:       Celem spotkania było określenie zasadniczych problemów dotyczących współpracy stowarzyszeń wojskowych z Ministerstwem Obrony Narodowej, a także oczekiwań w zakresie poprawy opieki zdrowotnej emerytów i weteranów wojskowych oraz… Czytaj dalej Spotkanie wiodących stowarzyszeń wojskowych

Spotkanie noworoczne

           W dniu 9 stycznia br. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego miało miejsce koleżeńskie spotkanie noworoczne Klubu Generałów i Admirałów RP. Prócz członków Klubu wzięli w nim udział zaproszeni goście, wśród nich m.in. :– Podsekretarz Stanu w ministerstwie ON Stanisław Wziątek;– Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada – Członek honorowy Klubu… Czytaj dalej Spotkanie noworoczne

Stanowisko Klubu wobec dymisji generałów

Stanowisko Klubu Generałów i Admirałów RP wobec dymisjiszefa Sztabu Generalnego WP i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów SZ           My generałowie i admirałowie, zrzeszeni w Klubie Generałów i Admirałów RP, wyrażamy stanowczy protest przeciwko angażowaniu przez partie polityczne Wojska Polskiego do kampanii wyborczej. Opowiadamy się za konstytucyjnym obowiązkiem zachowania przez Siły Zbrojne neutralności w sprawach politycznych. Potępiamy… Czytaj dalej Stanowisko Klubu wobec dymisji generałów

Stanowisko Klubu ws. ujawnienia ściśle tajnego dokumentu

STANOWISKOKLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJws. ujawnienia fragmentu ściśle tajnego „Planu użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej WART- 00101, samodzielna operacja użycia SZ  RP WARTA – 00101, Samodzielna operacja obronna, Część główna”.           Członkowie Klubu Generałów i Admirałów RP wyrażają głębokie oburzenie wobec faktu ujawnienia przez ministra Obrony Narodowej fragmentów ściśle tajnego „Planu użycia Sił Zbrojnych… Czytaj dalej Stanowisko Klubu ws. ujawnienia ściśle tajnego dokumentu