Klub Generałów

Odszedł na wieczną wartę…

Dnia 1 kwietnia br. zmarł nagle gen. bryg. Alfons Kupis.           Alfons Stefan Kupis urodził się 23 lipca 1940 r. w Pyszkowie.          Służbę wojskową rozpoczął w roku 1959 jako podchorąży Oficerskiej szkoły Artylerii w Toruniu. Promowany na porucznika został w roku 1962. Stanowisko dowódcy plutonu dywizjonu szkolnego objął w Centralnym Ośrodku Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w… Czytaj dalej Odszedł na wieczną wartę…

Nadzwyczajne Walne Zebranie – luty 2024 r.

W dniu 29 lutego br. na terenie SGGW odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu Generałów i Admirałów RP, którego celem było podsumowanie działalności Klubu w minionym roku oraz przyjęcie budżetu i planu działania na rok 2024.Zebranie otworzył prezes Klubu gen. dyw. Jerzy Słowiński, który – zgodnie z decyzją zebranych – był jego prowadzącym.Po otwarciu… Czytaj dalej Nadzwyczajne Walne Zebranie – luty 2024 r.

Spotkanie wiodących stowarzyszeń wojskowych

      W dniu 09.02.2024r. z inicjatywy prezesa Klubu Generałów i Admirałów RP odbyło się na terenie SGGW spotkanie wiodących stowarzyszeń wojskowych.W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji:       Celem spotkania było określenie zasadniczych problemów dotyczących współpracy stowarzyszeń wojskowych z Ministerstwem Obrony Narodowej, a także oczekiwań w zakresie poprawy opieki zdrowotnej emerytów i weteranów wojskowych oraz… Czytaj dalej Spotkanie wiodących stowarzyszeń wojskowych

Spotkanie noworoczne

           W dniu 9 stycznia br. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego miało miejsce koleżeńskie spotkanie noworoczne Klubu Generałów i Admirałów RP. Prócz członków Klubu wzięli w nim udział zaproszeni goście, wśród nich m.in. :– Podsekretarz Stanu w ministerstwie ON Stanisław Wziątek;– Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada – Członek honorowy Klubu… Czytaj dalej Spotkanie noworoczne

Stanowisko Klubu wobec dymisji generałów

Stanowisko Klubu Generałów i Admirałów RP wobec dymisjiszefa Sztabu Generalnego WP i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów SZ           My generałowie i admirałowie, zrzeszeni w Klubie Generałów i Admirałów RP, wyrażamy stanowczy protest przeciwko angażowaniu przez partie polityczne Wojska Polskiego do kampanii wyborczej. Opowiadamy się za konstytucyjnym obowiązkiem zachowania przez Siły Zbrojne neutralności w sprawach politycznych. Potępiamy… Czytaj dalej Stanowisko Klubu wobec dymisji generałów

Stanowisko Klubu ws. ujawnienia ściśle tajnego dokumentu

STANOWISKOKLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJws. ujawnienia fragmentu ściśle tajnego „Planu użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej WART- 00101, samodzielna operacja użycia SZ  RP WARTA – 00101, Samodzielna operacja obronna, Część główna”.           Członkowie Klubu Generałów i Admirałów RP wyrażają głębokie oburzenie wobec faktu ujawnienia przez ministra Obrony Narodowej fragmentów ściśle tajnego „Planu użycia Sił Zbrojnych… Czytaj dalej Stanowisko Klubu ws. ujawnienia ściśle tajnego dokumentu