Klub Generałów

Luty – Jubileusz 90-lecia generała brygady profesora Norberta Michty.

 26 lutego 2013 roku w siedzibie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyła się uroczystość jubileuszu 90-lecia urodzin gen. bryg. prof. Norberta Michty. W uroczystości uczestniczyło  ponad 40 gości,  w tym prezes Związku Kombatantów RP i BWP płk inż. Henryk Strzelecki, zastępca prezesa Klubu Generałów WP gen. bryg. Andrzej Lewandowski, członek naszego Klubu gen. broni Józef Baryła oraz rodzina i koledzy generała Norberta Michty.

Na początku uroczystości jubilat otrzymał z rąk prezesa Związku Kombatantów RP i BWP „Odznakę za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”.

Następnie wystąpił generał Andrzej Lewandowski, który – życząc jubilatowi długich lat życia – powiedział m.i. że jego  życiorys  i osiągnięcia są tak bogate, iż mógłby nimi obdzielić wiele osób. Przypomniał też,  że gen.bryg. Norbert Michta od początku istnienia naszego klubu jest jego członkiem. Następnie wręczył jubilatowi okolicznościowy ryngraf i broszurę „15 lat Klubu Generałów Wojska Polskiego”.

W dalszej kolejności zabrał głos bohater wieczoru generał Michta, który w swoim wystąpieniu opisał koleje swojego losu, w tym  szczególnie działalność konspiracyjną w czasie II wojny światowej oraz służbę, a zwłaszcza różne jej perypetie w szeregach LWP.

Gen. bryg. prof. Norbert Michta urodził się 28 lutego 1923 roku w Janowicach na Kieleczczyźnie.
Jeszcze przed wojną był zastępcą komendanta Polskiej Organizacji Patriotycznej „Młody Orzeł”. A podczas wojny działał w Batalionach Chłopskich i Armii Ludowej. W 1947 roku mianowany do stopnia podporucznika,  w 1950 r. został powołany do służby wojskowej, najpierw na zastępcę komendanta Powszechnej Organizacji „Służba Polsce’’, a następnie zastępcę szefa Zarządu Politycznego Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

Począwszy od 1953 roku pełnił służbę w uczelniach wojskowych m.in. w Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego.
W 1957 roku został usunięty z zawodowej służby wojskowej za popieranie w szeregach partii tzw. grupy natolińskiej.

W 1960 powrócił do wojska i po ukończeniu Kursu Doskonalenia Oficerów ASG WP, objął obowiązki zastępcy komendanta Wojskowej Akademii Technicznej ds. politycznych. Następnie pełnił obowiązki starszego doradcy wojskowego w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Laosie.
W październiku 1972 roku został mianowany do stopnia generała brygady, a w 1979 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim.
Był działaczem PPR i PZPR oraz członkiem Prezydium Zarządu Głównego ZboWiD.
Służbę wojskową zakończył w 1985 roku.

Jest autorem ponad 600 artykułów i 17 książek.
Za swą działalność był wielokrotnie odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

„Sto lat drogi Jubilacie. Sto lat. plus VAT.”