Klub Generałów

Marzec – Spotkanie wielkanocne.

W dniu 26 marca 2013 roku odbyło się  wielkanocne spotkanie członków Klubu Generałów WP, w którym uczestniczyło 38 jego członków. Zostało ono zorganizowane w sali recepcyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a menu przygotowała – jak zwykle – Restauracja „Mołdawska-Ujazdowska”.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:

–         gen. dyw. Andrzej Malinowski – zastępca dowódcy  WL – szef sztabu;

–         gen. bryg. Wiesław Orkisz – zastępca szefa Zarządu Planowania Strategicznego P-5 SG WP;

–         gen. bryg. Krzysztof Żabicki – zastępca szefa sztabu DSP;

–         ks. ppłk. Krzysztof Kacorzyk – sekretarz biskupa polowego WP.

Spotkanie otworzył prezes Klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który po powitaniu gości i wszystkich zebranych, przypomniał szczególną rolę Świat Wielkanocnych w tradycji polskiej i całego chrześcijaństwa.

Następnie ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk złożył zebranym życzenia w imieniu biskupa polowego WP Józefa Guzka i poświecił potrawy, wśród których szczególne miejsce zajmowały jajka, jako symbol rodzącego się życia.

Głos zabierali też pozostali goście, którzy w imieniu swoich rodzajów sił zbrojnych i instytucji składali życzenia wszystkim członkom Klubu Generałów WP, szczególnie tym, którzy ze względów zdrowotnych, nie mogą uczestniczyć w tego typu spotkaniach.

W dalszej części spotkania prezes Klubu wręczył okolicznościowy ryngraf obecnemu na spotkaniu dostojnemu jubilatowi gen. dyw. Wacławowi Jagasowi – z okazji 90-tej rocznicy.

Generał Jagas – dziękując za życzenia – przypomniał krótko swoją drogę życiową, w tym zesłanie na Sybir, tragiczne losy najbliższej rodziny, a także kluczowe epizody swego udziału w walkach w okresie II wojnie światowej. Podał także swoją receptę na długie życie – codzienny marsz (2 razy po pięć kilometrów) i częste pływanie.

W dalszej kolejności prezes Harmoza poinformował zebranych, że 7 marca Rada Klubu przyjęła w poczet członków gen. broni w st. sp. Józefa Użyckiego (życiorys został przedstawiany podczas promocji jego książki na spotkaniu Klubu w styczniu br.) oraz gen. bryg. w st. sp. Michała Jackiewicza.

Generał Michał Jackiewicz urodził się w 1951 roku w Barlinku i tam też ukończył Technikum Mechaniczne. Następnie w latach 1971-1975 studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Po ukończeniu uczelni w latach 1975-1991 pełnił służbę w 61 Brygadzie Artylerii WOPL w Skwierzynie (na stanowiskach od dowódcy plutonu do zastępcy szefa sztabu brygady).

W tym czasie ukończył w 1987 roku Akademię Sztabu Generalnego WP. W latach 1991-1996 był dowódcą 128. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 4 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Czerwieńsku, a następnie wrócił ponownie do Skwierzyny już na dowódcę 61 Skwierzyńskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. W międzyczasie w 1998 roku ukończył Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne na Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej.
Do stopnia generała brygady został awansowany15 sierpnia 2003 roku.

W latach 2003-2006 był szefem Wojsk Obrony Przeciwlotniczej WLOP, a w latach 2006-2007 szefem Wojsk Radiotechnicznych Sił Powietrznych.

Przeniesiony do rezerwy został 31 stycznia 2009 roku.

Generał Jackiewicz – po wręczeniu przez prezesa odznaki Klubu Generałów WP i folderu „15 lat Klubu Generałów WP” – podziękował za przyjęcie do grona członków Klubu i zapewnił, że chociaż mieszka pod Zieloną Górą, będzie starał się aktywnie uczestniczyć w jego zamierzeniach.

Na zakończenie spotkania zastępca prezesa gen. bryg. Andzrej Lewandowski przypomniał o zamierzeniach Klubu w najbliższych miesiącach.

I tak 18 kwietnia jest zaplanowane spotkanie z byłym premierem Grzegorzem Kołodką (zatytułowane „Globalizacja, kryzys i co dalej”), połączone z prezentacją najnowszej jego książki zatytułowanej „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości”.

W maju w dniach 21-23 planowana jest w Kiekrzu konferencja pt. „Rola organizacji pozarządowych w umacnianiu obronności państwa”. Szczegóły zostaną przekazane przez odpowiedzialnego za to przedsięwzięcie z ramienia Rady Klubu gen. bryg. Witolda Cieślewskiego na zebraniu członków w dniu18 kwietnia.

W czerwcu zaś – zamiast wyjazdu na Białoruś –  planowana jest wizyta w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (termin zostanie podany na spotkaniu kwietniowym).

Dalsza część spotkania przebiegała – jak zwykle – w miłej, koleżeńskiej atmosferze.