Klub Generałów

Kwiecień – Zebranie członków Klubu Generałów WP w dniu 18.04.2013 r.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2013 rok” w dniu 18 kwietnia 2013 roku odbyło się kolejne zebranie członków klubu.
W zebraniu uczestniczyło 27 członków oraz zaproszeni goście, którymi byli:
– były wicepremier rządu RP prof. Grzegorz Kołodko;
– prof. dr. hab. Mariusz Jędrzejko.

Po przywitaniu przez prezesa klubu gen. bryg. pil. Romana Harmozę gości i zebranych członków oraz zapoznaniu z przebiegiem zebrania głos zabrał prof. Grzegorz Kołodko, który wygłosił prelekcję nt. „Globalizacja, kryzys i co dalej”. W czasie swego wystąpienia szeroko naświetlił pojęcie globalizacji uwypuklając jej pozytywne aspekty, ale także pośrednie związki z aktualnym kryzysem światowym.
Przedstawił także zarysy możliwych scenariuszy rozwoju gospodarki światowej w bliższej i dalszej perspektywie.
Omawiając poszczególne zagadnienia, nawiązywał do swych publikacji, szczególnie do najnowszej ksiażki zatytułowanej „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości” (trzy najważniejsze pozycje profesora, w tym także tę najnowszą można było zakupić w przerwie zedrania).
Po wykładzie prof.  Kołodko odpowiadał na pytania zebranych związane z treścią wykładu. Zadali je m.in. generałowie Jarosław Bielecki, Witold Cieślewski i Andzrej Lewandowski.
Na zakończenie tej części spotkania prezes Klubu podziękował profesorowi za niezwykle interesujące spotkanie i wręczył okolicznościowe upominki.

W czasie przerwy prof. Kołodko wpisywał dedykacje wszystkim kolegom, którzy zakupili jego książki.

W drugiej części spotkania głos zabrał prof. dr. hab. Mariusz Jędrzejko, który przedstawił informację nt. nowej publikacji zatytułowanej „Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1989-2013”. Prace nad tą pozycją są mocno zaawansowane, gdyż jej wydanie planowane jest na 11 listopada br..
Ze względu na nieco inny – w stosunku do pierwszego wydania – charakter tej książki prof. Jędrzejko poprosił zebranych o przygotowanie odpowiednich danych pt. przebiegu ich służby, w tym także osobistych refleksji (w oparciu o wręczone ankiety zamieszczone poniżej) oraz fotografii i przesłaniu ich na jego adres. Prośba autora publikacji spotkała się z dużym zrozumieniem.

Następnie zabrał głos generał Roman Harmoza, który przedstawił szczegółowo przebieg spotkania z gen. Różańskim nt. zmian w SKiD, a także  spotkania z gen. Jaruzelskim odnośnie organizacji obchodów jego 90. urodzin. Stwierdził także, że  prezydent RP Bronisław Komorowskim wyraził życzenie spotkania z Klubem Generałów WP. Może ono mieć miejsce na przełomie lipca i sierpnia br. (szczegóły zostaną uzgodnione w terminie późniejszym).

Na zakończenie zebrania omówiono sprawy organizacyjne w tym m.in.:
– wyjazd na konferencję do Kiekrza (odpowiedzialny gen. bryg. Witold Cieślewski);
– spotkanie w ITWL planowane na 20 czerwca br. – zamiast wyjazdu na Białoruś (odpowiedzialny gen. bryg. Andrzej Lewandowski).