Klub Generałów

Czerwiec – Wizyta w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych

20 czerwca 2013r. miała miejsce wizyta członków Klubu Generałów WP w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie. Była ona związana z jubileuszem 60-lecia ITWL.
Przybyłych generałów przywitał dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik. Spotkanie poprowadził były komendant Instytutu gen. bryg. prof.  dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz, który pracuje w ITWL 57 lat i –  jak rzadko kto – zna tę placówkę.
W blisko godzinnej informacji, bogato ilustrowanej slajdami profesor omówił główne zagadnienia działalności ITWL jako instytutu badawczego, którego potencjał naukowy ukierunkowany jest głownie na potrzeby modernizacji oraz doskonalenia parametrów eksploatacji, w tym wydłużenia resursów statków powietrznych wykorzystywanych w naszych  Siłach Powietrznych, Wojskach Lądowych i Marynarce Wojennej, a także w polskim lotnictwie cywilnym. Szczególne miejsce w działalności badawczej Instytutu zajmuje problematyka bezpieczeństwa lotów. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem zapoznali się głównymi kierunkami działalności ITWL, a wśród nich:
– badanie  (naziemne i w locie), w tym badania certyfikacyjne statków powietrznych, uzbrojenia lotniczego  i innych środków bojowych (sprzęt radiowy, nawigacyjny, gogle noktowizyjne, spadochrony itp.);
– kompleksowe badania silników lotniczych, w tym opracowywanie metod ich diagnozowania, wydłużenia resursów oraz ekspertyzy analizy zdarzeń zaistniałych w procesie eksploatacji;
– modernizacja systemów uzbrojenia statków powietrznych;
– symulacje i modelowanie pod kontem szkolenia pilotów i nawigatorów, a także analiz wypadków lotniczych;
– diagnostyka infrastruktury lotniskowej;
– sterowanie eksploatacją, w tym opracowywanie i utrzymywanie informatycznych systemów wspomagania zarządzania logistyką, techniczną eksploatacją statków powietrznych oraz bezpieczeństwem lotów;
– modernizacja i integracja systemów awionicznych statków powietrznych;
– opracowywanie elementów systemów dowodzenia i rozpoznania;
– opracowywanie bezzałogowych statków powietrznych;
– badanie paliw i cieczy roboczych;
–  szkolenie różnych specjalistów realizujących zadania w zakresie eksploatacji statków powietrznych.

Szeroko w swym wystąpieniu profesor omówił 60-letnią historię Instytutu podkreślając wdrażanie  wyników dorobku naukowo-badawczego do praktyki. Zaprezentował nowoczesne rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne przygotowane do wdrożenia i już wdrożone w Siłach Zbrojnych. Należą do nich m. in. modernizacja polskiego śmigłowca  W-3 PL Głuszec – wykonana w ITWL we współpracy z WSK Świdnik, PCO, WZL 1 i innymi przedsiębiorstwami,  obejmująca zaprojektowanie i wykonanie zintegrowanego systemu awionicznego (opartego o technikę cyfrową,  w tym komputer pokładowy z oprogramowaniem), nowy system łączności,  system uzbrojenia (karabin 12,7 mm , pociski rakietowe, rakiety ppanc., nowy system celowniczy), system obrony śmigłowca i system diagnostyczny. Śmigłowiec ten może być użyty w wersji bojowej, ratowniczej i transportowej; wykonywać zadania w dzień i w nocy.
Osiągnięty w ITWL poziom nowoczesnych rozwiązań pozwala na wykonanie modernizacji samolotów TS-11 Iskra, co umożliwiłoby dalszą ich eksploatację.
Wśród innych osiągnięć ITWL  można wymienić nowoczesne specjalizowane bezpilotowe statki powietrzne stosowane m.in. jako cele powietrzne do szkolenia wojsk, gogle noktowizyjne dla pilotów śmigłowcowych, specjalizowany trenażer lotniczy, ucyfrowiony poligon lotniczy i wiele innych. Instytut zainicjował wspólnie z  wyższymi uczelniami prace nad polskim samolotem lotniczego szkolenia zaawansowanego GROT-2.
 Po wystąpieniu prof. Lewitowicza zabrał głos generał Henryk Mika, który w imieniu Zarządu Klubu poruszył sprawy organizacyjne zwiazane z realizacją planu w III kwartale, po czym uczestnicy spotkania udali się na okolicznościową wystawę związaną z jubileuszem ITWL.
Zwiedzając ją mogli w szczegółach zapoznać się z bogatym dorobkiem Instytutu. Przedstawione rozwiązania zrobiły na nich duże wrażenie, czemu dali wyraz podczas spotkania (przy symbolicznej filiżance kawy) na zakończenie wizyty.