Klub Generałów

Czerwiec – Nadanie imienia Placu gen. Stanisława Czepielika na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych.

Z inicjatywy Szefostwa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych oraz koła nr 36 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 24 czerwca 2013 roku na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Ustka, odbyły się uroczystości nadania nazwy jednemu z placów. Procedury przygotowawcze rozpoczęły się ponad rok temu i po akceptacji przez dowódcę Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniewa Głowienkę i wyrażeniu zgody przez dowódcę Sił Powietrznych gen. broni Lecha Majewskiego, komendant Centralnego Poligonu Sił Powietrznych płk dypl. Andrzej Witek wystąpił do Rady Gminy Postomino o nadanie jednemu z placów na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w obrębie geodezyjnym Wicko Morskie nazwy Generała Stanisława Czepielika. Rada Gminy Postomino uchwałą nr XXXI/282/13  z  24 kwietnia 2013 roku nadała placowi, stanowiącemu część działki geodezyjnej w obrębie geodezyjnym Wicko Morskie nazwę Plac imienia generała Stanisława Czepielika.

Gen. bryg. dr Stanisław Czepielik (20.08.1943-17.11.2011) urodził się w Zagorzynie na ziemi sądeckiej. W latach 1957-1961 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego  w Starym Sączu, po czym dwa lata pracował w Zakładach Elektrod Węglowych w Raciborzu. Absolwent Oficerskiej Szkoły Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie z 1966  roku. Przez pierwsze dwa lata po ukończeniu szkoły dowodził  plutonem w 84 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Brzegu. W latach 1967-1973 zajmował stanowiska dowódcy plutonu, dowódcy baterii i szefa rozpoznania  w 66 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Bolesławcu. Po ukończeniu w 1976 roku studiów w Akademii Sztabu Generalnego WP objął funkcję szefa sztabu 66 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, a w roku 1978 został wyznaczony na stanowisko dowódcy tego pułku.
W 1980 roku przeniesiono go do garnizonu Skwierzyna, gdzie objął funkcję szefa sztabu, a w 1982 roku dowodzenie 61 Brygadą Artylerii WOPL. To właśnie na tych stanowiskach generał Czepielik okazał się nieprzeciętnym dowódcą i wychowawcą. Jego szczególną zaletą była umiejętność nawiązywania kontaktu z podwładnymi. Potrafił dotrzeć do ich umysłów i serc. Zawsze dla każdego znalazł dobre słowo. Osoby potrzebujące nie były mu obojętne.
W 1986 roku ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne. W latach 1987-1989 był zastępcą szefa, a następnie szefem Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Pomorskiego Okręgu Wojskowego. W 1991 roku objął funkcję komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta w Koszalinie. Pod jego kierownictwem uczelnia została wyróżniona przez ministra obrony narodowej za najwyższe wyniki szkoleniowe. To właśnie w tej uczelni znalazł czas na napisanie doktoratu (1994), oraz realizował ukochane hobby, jakim były spływy kajakowe m.in. z udziałem podchorążych WSO WOPL.
Od 1996 roku był szefem Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sztabu Generalnego WP, a po restrukturyzacji jednostek centralnych – szefem Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych. W 1997 roku w uznaniu zasług mianowany na stopień generała brygady. Zawodową służbę wojskową zakończył 17 maja 1999 roku.

Autor wielu opracowań z zakresu obrony przeciwlotniczej oraz dowodzenia tymi wojskami. Uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Będąc na emeryturze miał stałe poczucie służby Ojczyźnie. Chlubił się swoimi dokonaniami i cieszył się z osiągnięć następców. Interesował się zmianami, zachodzącymi w armii, zwłaszcza w WOPL i przeżywał razem z nami kolejne likwidacje jednostek wojskowych. Aktywnie działał w najwyższych władzach Związku Byłych Żołnierzy i Oficerów Rezerwy, a do samego końca w Kole nr 11 ZŻWP w Nowym Sączu. Od 2000 roku był też prezesem zarządu przedsiębiorstwa „Astra”.
W ostatnich latach dużo czasu poświęcał też swojej rodzinie żonie Danucie i synowi Darkowi z żoną i ukochanym wnukom. Zajmując wiele stanowisk służbowych od dowódcy plutonu, poprzez dowódcę 61 BAWOPL do szefa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych, wychował wiele pokoleń przeciwlotników, którzy do dziś zajmują eksponowane stanowiska w WOPL WL, SP i MW.

Gen. bryg. dr Stanisław Czepielik zmarł 17 listopada 2011 roku i został pochowany 22.11.2011 roku na cmentarzu w Woli Piskulina z udziałem rodziny, licznego grona wychowanków, podwładnych, towarzyszy broni oraz sztandarów pułków przeciwlotniczych i honorowej asysty wojskowej.

W przeddzień uroczystości na Centralny Poligon Sił Powietrznych przybyła rodzina generała Stanisława Czepielika, w tym żona Danuta, syn Dariusz z żoną Barbarą oraz synami Adamem i Tomaszem, a także bracia Władysław i Franciszek  ze swoją córką Joannną Czyżycką. Ponadto na poligon przybyły liczne delegacje kolegów, przyjaciół i podwładnych oraz absolwentów Oficerskiej Szkoły Przeciwlotniczej w Koszalinie z 1966 roku. Przede wszystkim pomysłodawcy i współorganizatorzy tych uroczystości członkowie Koła nr 36 ZŻWP na czele z prezesem płk. dypl. w st. sp. Andrzejem Szerszyńskim.
Dużą grupę stanowili byli żołnierze zawodowi – przeciwlotnicy z nieistniejącego już Śląskiego Okręgu Wojskowego z garnizonów Wrocław, Jelenia Góra, Bolesławiec, Czerwieńsk, Leszno i Gubin pod przewodnictwem prezesa koła nr 3 ZŻWP w Bolesławcu – ppłk. w st. sp. Jana Szuszkiewicza.
Przybyły również  delegacje z innych garnizonów przeciwlotniczych naszego kraju.

Uroczystości w dniu 24 czerwca rozpoczęło sympozium pt. „Życie i praca gen. bryg. dr Stanisława Czepielika, zorganizowane w Sali Zamkowej w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Oprócz wymienionej wcześniej rodziny i gości, wzięli w nim udział  m.in. szef szkolenia Wojsk Lądowych gen. bryg. Andrzej Danielewski i były pierwszy dowódca Wojsk Lądowych gen. broni w st. sp. Zbigniew Zalewski, były komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej WOPL gen. bryg. w st. sp. Witold Niedek, a także liczne grono generałów, oficerów i żołnierzy – przeciwlotników, przebywających na zgrupowaniu poligonowym. Ogółem w sympozjum wzięło udział blisko 100 osób.
Sympozjum otworzył szef Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych płk dypl. Jerzy Pałubiak, który przypomniał drogę życiową i dokonania  generała Stanisława Czepielika.
Następnie głos zabierali płk dypl. w st. sp. Andrzej Szerszyński – prezes koła nr 36 ZŻWP, płk dypl. Mirosław Szwed – dowódca 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku, płk dypl. w st. sp. Zdzisław Kostrzewa – były dowódca 66 pplot i zastępca szefa WOPL WL płk dypl. w st. sp. Kazimierz Podraza – były zastępca komendanta WSO WOPL w Koszalinie oraz gen. bryg. w st. sp. Andrzej Lewandowski – były dowódca 66 pplot i szef WOPL WL, a obecnie zastępca prezesa Klubu Generałów WP.

Wszyscy występujący wspominali lata  służby pełnionej wspólnie z generałem Stanisławem Czepielikiem oraz jego wybitne osiągnięcia i dokonania w czasie  długoletniej pracy i służby wojskowej w Wojskach Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych. Mówili też o tym, jak wielkim wsparciem dla niego była rodzina, a szczególnie małżonka Danuta i syn Dariusz. Podkreślali również, że inicjatywa nadania placu jego imienia jest skierowana przede wszystkim do obecnie służących w WOPL oraz ich przyszłych pokoleń, a także  do rodziny i potomnych.

Następnie głos w imieniu rodziny zabrał syn Dariusz, który przedstawił drogę życiową swojego ojca widzianą oczyma syna i podziękował  inicjatorom pomysłu upamiętnienia jego ojca, który dla wszystkich członków rodziny stanowił zawsze powód do dumy, a taka forma jego upamiętnienia jest dla nich wielkim honorem i zaszczytem.

Sympozium zakończyło się miłym akcentem – złożeniem życzeń i wiązanki kwiatów solenizantce pani Danucie Czepielik, czego dokonał pułkownik Jerzy Pałubiak.

Dalsze uroczystości odbywały się na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Ustka, na jednym z najważniejszych poligonowych stanowisk ogniowych SO-nr 8.
Uświetniła je kompania reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP, orkiestra Wojskowa z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie oraz dziewięć poddodziałów z 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego i 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Jarosławiu.
Uroczystości rozpoczęły się złożeniem meldunku szefowi szkolenia WL gen. bryg. Andrzejowi Danielewskiemu przez szefa WOPL WL płk dypl. Jerzego Pałubiaka, po którym nastąpiło szefa WOPL WL. Po nim głos zabierali:  gen. Zbigniew Zalewski, płk Andrzej Szerszyński, burmistrz Ustki i były komendant poligonu płk dypl. w st. sp. Jan Olech, zastępca wójta gminy Postomino Adam Drapała oraz syn generała  Czepielika – Dariusz. Wszyscy oni wspominali zmarłego i jego dokonania w służbie wojskowej oraz wskazywali młodym żołnierzom postać Generała jako wzór do naśladowania.
Następnie dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy „Plac im. gen. Stanisława Czepielika”, umieszczonej w centralnym punkcie SO-8. Równolegle odsłonięto podobne tablice przy wjeździe i wyjeździe ze stanowiska. Odsłonięcia tablicy dokonała małżonka generała w asyście syna Dariusza i zaproszonych gości. Po tym ksiądz komandor Zygmunt Kaźmierak z CS MW Ustka dokonał poświęcenia tablicy i odmówił okolicznościową modlitwę za duszę zmarłego.

Uroczystości na placu im. gen Stanisława Czepielika zakończyła pieśń Wojska Polskiego i defilada pododdziałów.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik upamiętniający 10 żołnierzy, którzy zginęli 19 maja 1988 roku w katastrofie kolejowe w Pile w drodze na poligon Ustka. Tam z udziałem asysty wojskowej, delegacje Koła nr 36 ZŻWP z Danutą Czepielik oraz delegacje WOPL i garnizonów byłego Śląskiego Okręgu Wojskowego złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

Po wspólnym żołnierskim obiedzie rodzina generała Czepielika i zaproszeni goście udali się na lotnisko Wicko Morskie, gdzie odbył się pokaz sprawności działania pododdziałów przeciwlotniczych. Zaprezentowano m.in.  funkcjonowanie stanowiska dowodzenia 8 pplot i pracę bojową baterii technicznej „Osa”, a także  strzelania  artyleryjsko-rakietowe 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z wykorzystaniem zestawów ZU-23-2KG oraz przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych „Grom”.
Rodzina Czepielików podziwiała  bardzo dobre wynikami strzelań tym bardziej, że strzelali ich „krajanie” z Jarosławia.
Następnie wszyscy udali się do rejonu rozwinięcia Stanowiska Dowodzenia  15 Pułku Przeciwlotniczego w m. Górsko, gdzie dowódca pułku płk dypl. dr Bogusław Musiał przedstawił ogólne zasady funkcjonowania stanowiska dowodzenia i zapoznał z etapami przygotowania pułku do strzelań bojowych. Wizytę w m. Górski zakończył pokaz pracy bojowej baterii technicznej „Kub”

Dzień pełen wrażeń nie tylko dla rodziny, ale i dla nas byłych żołnierzy zakończyła wspólna kolacja.

Jesteśmy przekonani, że piękna ziemia sądecka  powinna być dumna i w pełni usatysfakcjonowana z dokonań swego  syna – generała Stanisława Czepielika, realizowanych dla dobra Wojska Polskiego i naszej Ojczyzny.

A My wszyscy  jesteśmy dumni, że jest takie miejsce w naszym kraju –  na usteckim poligonie, nad samym brzegiem Bałtyku, przypominające po wsze czasy obecnym i następnym pokoleniom  Generała, który zapisał się  złotym zgłoskami w historii Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych naszych sił zbrojnych.