Klub Generałów

Wrzesień – Wizyta członków Klubu Generałów Wojska Polskiego na XXI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

W dniu 3 września 2013 roku kilkunastu członków Klubu Generałów Wojska Polskiego odwiedziło Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.
Dzień wcześniej na zaproszenie Dyrektora Generalnego „Bumar Amunicja” pana mgr inż. Waldemara Skowrona odwiedziliśmy wiodący zakład tej dywizji, a mianowicie „Mesko” w Skarżysku-Kamiennej. W pierwszej kolejności przedstawiciele zakładu reprezentujący różne działy  produkcyjne, zapoznali nas z zadaniami oraz z historią zakładu, w tym z aktualnym asortymentem wytwarzanych rakiet i amunicji.
Głównym zadaniem „Mesko” jest dostarczanie dla Sił Zbrojnych RP oraz innych podmiotów realizujących zadania w systemie bezpieczeństwa państwa coraz to nowocześniejszej i wysokiej jakości amunicji oraz rakiet plot. i ppanc.. Jest to osiągane poprzez wprowadzanie najnowocześniejszych technologii oraz ścisłą kontrolę procesu produkcji.

„Mesko” swoją działalność produkcyjną rozpoczęły  w 1924 roku jako Państwowa Fabryka Amunicji, by w okresie międzywojennym stać się jedną z największych w Europie firm zbrojeniowych. Po wojnie, po odzyskaniu i wyremontowaniu większości wywiezionych przez okupanta maszyn i urządzeń przystąpiono do produkcji specjalnej – na rzecz Sił Zbrojnych RP, a także  do wytwarzania innych wyrobów na rynek cywilny.
W 2003 roku podpisano umowę z izraelską firmą RAFAEL dotyczącą produkcji PPK SPIKE. W 2005 roku „Mesko” weszło w skład Grupy Bumar, dziś Polskiego Holdingu Obronnego. Aktualnie pod nadzorem (organizacyjnym lub mertyorycznym) „Mesko” w dywizji Bumar Amunicja znajdują się zamiejscowe oddziały i oddzielne spółki, takie jak: Dezamet, Nitrochem, WSK PZL II, FPS Bolechowo, Belma, ZPS Pionki, Gamrat, ZM Kraśnik i inne.
Po zapoznaniu się z zakresem działalności „Mesko” zwiedzaliśmy zakładową salę tradycji, w której znajdują się cenne dokumentami i eksponaty, dotyczące historii i bieżącego życia zakładu. Po jej obejrzeniu wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej, życząc zakładowi zarówno w roku  2014 (który jest rokiem jubileuszu 90-lecia istnienia zakładu), jak również w latach kolejnych wszelkiej pomyślności w wykonywaniu zadań na rzecz wzmocnienia sił obronnych państwa.
Następnie w oddalonym od siedziby dyrekcji zakładzie, zwiedzaliśmy linie produkcyjne amunicji mało kalibrowej – począwszy od produkcji łuski do jej scalania z pociskiem i procesem kontroli jakości. Odwiedziliśmy też wydział produkujący elementy do rakiet GROM i SPIKE, w którym wymagania dotyczące jakości poszczególnych elementów są na poziomie światowym.
Mieliśmy też okazję obserwacji skuteczności działania pocisków 30 mm. Na zakończenie zwiedzania zakładu, obejrzeliśmy wydział utylizacji amunicji oraz rakiet ( w tym wypadku KRUG).
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przy obelisku znajdującym się na terenie zakładu, gdzie podczas II wojny światowej w bestialski sposób zamordowano ponad 35 tysięcy ludzi, głównie żydów. Dla uczczenia ich pamięci delegacja generałów zapaliła – w imieniu całego Klubu –  symboliczny znicz.

Po południu odbyło się spotkanie towarzyskie, już z udziałem prezesa firmy Waldemara Skowrona. Jako gość specjalny był obecny podsekretarz stanu w MON gen. broni rez. Waldemar  Skrzypczak. Podczas spotkania wystąpił prezes Klubu Generałów WP gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który podziękował za zaproszenie Klubu do odwiedzenia zakładu oraz wyróżnił pana mgr inż. Waldemara Skowrona (zgodnie z decyzją Rady Klubu z 5.08. 2013 r.) dyplomem członka wspierającego Klubu Generałów WP.

3 września udaliśmy się do Kielc na XXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.
Na wstępie zwiedzaliśmy otwarte kilka dni wcześniej (28 sierpnia) Centrum Kongresowe. Jego pomieszczenia robią ogromne wrażenie. W Centrum Konferencyjnym znajduje się 19 wielofunkcyjnych sal konferencyjnych, w tym hala widowiskowa na 4500 osób, sala kongresowa dla 700 osób z profesjonalną sceną, mobilne trybuny i wiele innych obiektów. Szczególną atrakcję stanowi wieża widokowa, z której mieliśmy okazję podziwiać panoramę miasta i okolicy.
Następnie po dokonaniu podziału na dwie grupy członkowie klubu udali się do zwiedzania poszczególnych wystawców, odwiedzając między innymi stoiska wystawowe: MBDA, WZU, Bumar-Amunicji, Augusty Westland, BAE Systems, Bumar Elektronika i wielu innych.
Podczas Targów na jednym ze stoisk podpisywał swoje dwie nowo wydane książki nasz kolega gen. dyw. dr Franciszek Puchała. Są to niezwykle interesujące pozycje z historii Wojska Polskiego zatytułowane:

1.Sekrety Sztabu Generalnego pojałtańskiej Polski, wyd. „Bellona”, Warszawa 2011.

2. Budowa potencjału bojowego Wojska Polskiego 1945 -1990. (podtytuł: Obszary szpiegowskich działań),
wyd. „Bellona”, Warszawa 2013.

Obie książki są bliżej przedstawione w dziale „Opinie, poglądy,publikacje”. Są one  do nabycia w księgarni historycznej „Bellony” w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej.

Targi kieleckie to impreza o charakterze globalnym. W tym roku na powierzchni blisko 25.000 metrów kwadratowych swoje produkty prezentowało prawie 400 firm z 23 krajów.
Corocznie tradycyjnie  imprezie towarzyszą wystawy narodowe. Podobnie było w tym roku gdzie taką wystawę zorganizowała Turcja, a okazja do niej była szczególna, bo 90-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Republiką Turecką, a Rzeczpospolitą Polską.

Po zakończeniu zwiedzania byliśmy podjęci lunchem przez Prezesa Zarządu Targów Kielce, a jednocześnie honorowego członka naszego klubu dr Andrzeja Mochonia. Podczas tego spotkania prezes naszego klubu wręczył dr Andrzejowi Mochoniowi złotą odznakę Klubu Generałów WP.

Spotkanie, jak i cały wyjazd przebiegły w sympatycznej, koleżeńskiej atmosferze  i dostarczyły wielu miłych wrażeń.