Klub Generałów

Wrzesień – Podpisanie porozumienia z Ministrem Obrony Narodowej.

18 września 2013 roku w siedzibie Ministra Obrony Narodowej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia między Ministrem Obrony Narodowej a Klubem Generałów Wojska Polskiego.
Ministrowi ON towarzyszyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej ds. uzbrojenia generał Waldemar Skrzypczak, dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności płk Jerzy Gutowski oraz dyrektor Gabinetu Ministra ON płk Piotr Nidecki. Klub Generałów WP reprezentowali generałowie: Roman Harmoza (prezes), Henryk Mika (zastępca prezesa), Andrzej Lewandowski (zastępca prezesa), Marian Robełek i Zbigniew Zalewski.

Uroczystego podpisania Porozumienia dokonali minister ON Tomasz Siemoniak oraz prezes Klubu Generałów WP gen. bryg. w st. sp. pil Roman Harmoza.

Po akcie podpisania minister stwierdził, że podpisane porozumienie określa ramy  wzajemnej współpracy oraz precyzuje rolę klubu w odniesieniu do jego działalności związanej z historią, tradycjami i kształtowaniem patriotyzmu. Podkreślił, iż porozumienie stanowi  mocny sygnał dla całego wojska, że istnieje taka instytucja jak Klub Generałów WP, która zrzesza ludzi doświadczonych i kompetentnych, chętnych do aktywnych działań na rzecz umacniania zdolności bojowe sił zbrojnych i ich permanentnego rozwoju.

Z kolei prezes klubu stwierdził, że podpisanie tego porozumienia jest dla nas dużą motywacją do pracy, do podejmowania kolejnych wyzwań wynikających ze statutu naszego stowarzyszenia i uczyni naszą pracę bardziej skuteczną (treść Porozumienia przedstawiamy poniżej).

Po tej uroczystości delegacja klubu została zaproszona przez ministra ON na spotkanie, podczas którego mieliśmy okazję przedstawić swoje przemyślenia odnośnie  problemów nurtujących nasze środowisko. Wypowiadający się członkowie klubu zwrócili przede wszystkim uwagę na problemy funkcjonowania wojskowej służby zdrowia, planowaną reformę szkolnictwa wojskowego, problemy wynikające z wdrażania nowego systemu dowodzenia (w tym szczególnie w zakresie podporządkowania Inspektoratu Wsparcia pod Dowództwo Generalne), oraz odpowiedzialności ministra ON za dowodzenie siłami zbrojnymi. Poruszano także kwestie efektywności zarządzania siłami zbrojnymi, a także konieczności ściślejszych kontaktów, w tym regularnego przedstawiania członkom klubu aktualnych problemów realizowanymi w resorcie Obrony Narodowej (np. budowa „Tarczy Polski”).
Obie strony podkreślały pozytywne aspekty podpisania Porozumienia. Dla naszego stowarzyszenia ma ono szczególne znaczenie, jako że od 31 marca 2007 roku nie funkcjonowało żadne porozumienie z MON, a wcześniejsze –  podpisane w 2005 roku – przetrwało zaledwie 15 miesięcy. Jak podkreślali nasi przedstawiciele, podpisane porozumienie będzie miało ogromny wpływ na  zintensyfikowanie działań klubu na rzecz wzmocnienia sił obronnych państwa.
W odpowiedzi minister ON podziękował uczestnikom spotkania za dotychczasowe zaangażowanie członków klubu w zakresie działalności proobronnej oraz dodał, że wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia osób, które wcześniej pełniły wysokie stanowiska w wojsku to właściwy kierunek, w jakim powinniśmy podążać, tak jak to robi wiele innych państwa.

Na zakończenie spotkania minister Siemoniak i prezes gen. Harmoza  wymienili się okolicznościowymi upominkami.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum