Klub Generałów

Wrzesień – Spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.

19 września 2013 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski spotkał się z członkami Klubu Generałów Wojska Polskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w Belwederze, a głównym pomysłodawcą i organizatorem tego spotkania był członek naszego klubu gen. dyw. Jerzy Słowiński.

Prezydentowi towarzyszyli: sekretarz stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Stanisław Koziej i dyrektor departamentu Zwierzchnictwa Prezydenta nad Siłami Zbrojnymi generał Lech Konopka.

W spotkaniu uczestniczyło 54 generałów w tym 5 z Bydgoszczy na czele z gen. dyw. Zbigniewem Blechmanem.

Po powitaniu członków klubu Prezydent wyraził zadowolenie z możliwości spotkania i stwierdził, że istnieje potrzeba budowy dużej gamy instytucji oddziaływujących na społeczeństwo w zakresie szeroko pojętej obronności państwa. Jednym z takich stowarzyszeń jest Klub Generałów Wojska Polskiego, skupiający generałów, których suma doświadczeń życiowych i zawodowych jest godna najwyższego uznania. Prezydent dodał, że większość obecnych na spotkaniu generałów jest mu znana z jego ponad 23-letniej działalności w służbie państwowej w wolnej Polsce. W dalszej kolejności odniósł się do realizowanych obecnie, najważniejszych przemian w siłach zbrojnych. Między innymi wyraził nadzieję, że prowadzone aktualnie zmiany w strukturach dowodzenia oraz planowana reforma szkolnictwa wojskowego będą stanowiły zaczyń do zwiększenia potencjału obronnego i bezpieczeństwa państwa.

Następnie zabrał głos prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który w imieniu członków  stowarzyszenia podziękował Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych za zaproszenie oraz za jego codzienny wysiłek na rzecz polityki proobronnej, modernizacji Sił Zbrojnych RP i doskonalenie strategii obronności państwa. Podkreślił, że klub jest organizacją poza rządową, apartyjną, ale dobro państwa i rozwoju sił zbrojnych jest i pozostanie dla nas zadaniem priorytetowym. Krótko przedstawił zasadnicze kierunki działalności klubu w zakresie umacniania obronności państwa oraz konsolidacji środowiska generałów.
Na zakończenie swojego wystąpienia prezes klubu wręczył Prezydentowi  okolicznościowy upominek, prezydent zaś wyróżnił generała Harmozę okolicznościowym ryngrafem.

Kolejnym punktem spotkania było złożenie życzeń i wręczenie przez prezydenta okolicznościowego upominku jednemu z członków naszego klubu gen. bryg. Piotrowi Przyłuckiemu z okazji 90-tej rocznicy jego urodzin. Generał Przyłucki podziękował za to wspaniałe wyróżnienie i krótko przypomniał swoją drogę życiową.
Gen. bryg. Piotr Przyłucki urodził się 26 lipca 1923 roku w Kamiennej Górze w gminie Aleksandria na Wołyniu. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Do 1939 skończył 3 klasy gimnazjum w Równem. Od 1943 członek AK w Równem. W lutym 1944 wstąpił do WP,w grudniu ukończył w stopniu podporucznika szkołę oficerską w Riazaniu.  Po powrocie do kraju dowodził plutonem w Oficerskiej Szkole Broni Pancernej w Chełmie, a od 1946 był dowódcą kompanii podchorążych. W 1947 skończył w stopniu kapitana kurs dla oficerów broni pancernej w Modlinie, gdzie ukończył także gimnazjum i liceum dla dorosłych.Następnie był zastępcą szefa sztabu, a od 1948 szefem sztabu 9 pułku czołgów w Szczecinie. W latach 1948-1951 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie. Od 1952 szef sztabu 19 Dywizji Zmechanizowanej w Torzymiu (w stopniu majora). Od 1955 zastępca szefa, a od 1956 szef oddziału operacyjnego w Dowództwie Wojsk Pancernych w Warszawie, następnie szef sztabu Szefostwa Wojsk Pancernych. W latach 1960-1962 studiował w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR w Moskwie, następnie do 1968 był dowódcą 16 Kaszubskiej Dywizji Pancernej w Elblągu. Jesienią 1966 awansowany do stopnia generała brygady – nominację wręczył mu w Belwederze przewodniczący Rady Państwa PRL Edward Ochab. Zainicjował i kierował budową pomnika ofiar Stutthofu w Sztutowie w latach 1967-1968. W latach 1968-1976 zastępca dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego ds. liniowych w Bydgoszczy. W 1975 dowódca 20 Dywizji Pancernej w Szczecinku. 1976-1987 dyrektor Departamentu Wojskowego Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. W 1988 pożegnany przez ministra Obrony Narodowej i przeniesiony w stan spoczynku. Działacz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Klubu Generałów WP, Klubu Absolwentów Akademii Sztabu Generalnego WP i Akademii Obrony Narodowej.

Po uhonorowaniu generała Przyłuckiego Prezydent Komorowski zaprosił uczestników spotkania do zwiedzenia pałacu i przez blisko 30 minut oprowadzał generałów po najciekawszych komnatach, okazując się  doskonałym przewodnikiem  oraz znawcą historii byłych mieszkańców Belwederu. Szczególnie interesująco przedstawił wybrane wątki z życia oraz ciekawostki dotyczących marszałka Józefa Piłsudskiego,  związane z tym miejscem.

Na tym spotkanie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z członkami Klubu Generałów WP zakończyło się.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum