Klub Generałów

Październik – Obchody 70. rocznicy Bitwy pod Lenino.

W dniu 10 października 2013 r. pod Pomnikiem Kościuszkowców na warszawskiej Pradze, z okazji 70 rocznicy bitwy pod Lenino, odbyła się uroczystość składania wieńców i wiązanek kwiatów.  Uroczystość uświetniła wojskowa asysta honorowa 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki dziedziczącej tradycje bojowe 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki oraz poczty sztandarowe Koła Nr 28 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. T. Kościuszki oraz okolicznych szkół średnich.

Pomnik Kościuszkowców upamiętnia  próby niesienia pomocy powstaniu warszawskiemu podejmowane przez żołnierzy 1. DP im. Tadeusza Kościuszki. Zlokalizowany jest u zbiegu ulic Wybrzeże Helskie i Okrzei przy wlocie do Portu Praskiego w dzielnicy Praga Północ w Warszawie. Autorem projektu pomnika jest żołnierz Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” i 1 batalionu 2 PP Legionów  AK „Nurta” Andrzej Kasten ps. „Zulejka”. Rozwiązanie architektoniczne zaprojektował Bogusław Chyliński

Akt erekcyjny pod pomnik wmurowano 7 października 1983 w ramach obchodów 40. rocznicy utworzenia Wojska Polskiego. Odsłonięcie pomnika nastąpiło 17 stycznia 1985  w 40. rocznicę wyzwolenia Warszawy. Wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli m. in.: przedstawiciele władz dzielnicy Warszawa-Praga Północ, dowództwo 1 WBPanc, uczestnicy bitwy pod Lenino, kombatanci, przedstawiciele stowarzyszenia Rodzina Kościuszkowska, przedstawiciele Zarządu Głównego ZŻWP z Prezesem Związku gen. dyw. Franciszkiem Puchałą, delegacja Koła Nr 28 ZŻWP im. Tadeusza Kościuszki (prezes koła – płk Zdzisław Kendziorek, honorowy prezes koła – płk Bogdan Ferenz oraz płk Kazimierz Michalski – kombatant, żołnierz 2 pal 2 DP – kawaler Krzyża Walecznych),  a także przedstawiciele innych stowarzyszeń i młodzieży.

Tekst i foto Henryk Budzyński

W obchodach 70. rocznicy bitwy pod Lenino Klub Generałów WP reprezentował gen. dyw. Franciszek Puchała.
Natomiast delegacja Klubu w składzie generałowie: Alfons Kupis, Andrzej Lewandowski, Marek Oleksiak, Marian Sobolewski, Stanisław Stańko i Janusz Jakubowski zapaliła znicze pod pomnikiem Kościuszkowców na Wojskowych Powązkach.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum