Klub Generałów

Październik – Wizyta członków Klubu Generałów WP na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach.

 24 października 2013 roku delegacja Klubu Generałów Wojska Polskiego odwiedziła groby naszych zmarłych kolegów na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W składzie delegacji znaleźli się generałowie: Alfons Kupis, Andrzej Lewandowski, Marek Oleksiak, Marian Sobolewski, Stanisław Stańko i Janusz Jakubowski.

Odwiedziliśmy ponad 8o grobów, w tym m.in. groby generałów: Stanisława Skalskiego, Józefa Kowalskiego, Jana Frey-Bieleckiego, Mariana Bondziora, Henryka Antoszkiewicza, Mieczysława Dębickiego, Stanisława Wytyczaka, Janusza Gomulińskiego, Michała Strygi, Władysława Honkisza, Stefana Tarnawskiego, Tadeusza Obronieckiego, Zygmunta Huszczy, Mieczysława Grudnia, Bolesława Kieniewicza, Władysława Hermaszewskiego, Romana Paszkowskiego, Tadeusza Kuśmierskiego, Franciszka Cymbarewicza, Ryszarda Michalika, Jana Bobrowicza, Jana Drzewieckiego, Edwarda Szpitela, Czesława Czubryt-Borkowskiego, Bruno Olbrychta, Antoniego Jasińskiego,  Kazimierza Tomaszewskiego, Eugeniusza Molczyka, Mieczysława Bienia, Jana Celeka, Apoloniusza Golika, Czesława Dęgi, Jerzego Piłata, Jana Siuchnińskiego, Jana Czapli, Feliksa Stramika, Czesława Krzyszkowskiego, Włodzimierza Sawczuka, Mariana Pasternaka, Jana Trukana, Jana Sośnickiego, Stanisława Frynia, Jana Światowca, Henryka Szumskiego,Tadeusza Jauera, Romualda Królaka, Tadeusza Gilarskiego, Andrzeja Błasika, Franciszka Gągora, Wojciecha Lubieńskiego, Ignacego Szczęsnowicza, Sylwestra Kaliskiego, Włodzimierza Oliwy, Mieczysława Obiedzińskiego,  Floriana Siwickiego,  Jakuba Bohusza- Szyszko, Zygmunta Berlinga, Adama Szydłowskiego,  Kazimierza Makarewicza, Janusza Sieczkowskiego, Mieczysława Sikorskiego,  Michała Roli Żymierskiego, Tadeusza Hupałowskiego, Aleksandra Ligaja, Juliusza Rommla, Ignacego Szczęsnowicza.

Na każdym odwiedzanym grobie zapalono znicz i zatknięto proporzec z napisem „NASZEMU KOLEDZE – NASZA PAMIĘĆ”.
Przy każdym kwartale grobów sygnalista z Dowództwa Garnizonu Warszawa odegrał na trąbce melodię „Śpij kolego…”.

Nad grobami – w zadumie – wspominaliśmy naszych zmarłych kolegów i przyjaciół.

Oddzielnie oddaliśmy hołd bohaterskim żołnierzom 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w związku z przypadającą niedawno 70- tą rocznicą bitwy pod Lenino.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum