Klub Generałów

Listopad – Zebranie członków Klubu Generałów WP.

Zgodnie z Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2013 r. w dniu 21 listopada odbyło się kolejne spotkanie członków klubu. Uczestniczyło w nim 30 generałów, a zebranie pod nieobecność prezesa  prowadził jeden z jego zastępców gen. bryg. Andrzej Lewandowski.
Na wstępie prowadzący przedstawił przybyłego na zebranie gościa – prezesa Federacji  Służb Mundurowych inspektora Zdzisława Czarneckiego. Inspektor Czarnecki zapoznał uczestników spotkania z zadaniami Federacji oraz głównymi kierunkami działania tego stowarzyszenia. Generał Lewandowski ze swojej strony podziękował gościowi za przedstawioną informację i zadeklarował, że na pierwszym zebraniu w 2014 r. będzie szczegółowo rozpatrzony i ewentualnie przegłosowany projekt przystąpienia Klubu Generałów WP do Federacji Służb Mundurowych.
Kolejnym punktem spotkania było wręczenie uczestnikom  „Planu zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2014 r.”  oraz omówienie szczegółów niektórych przyszłorocznych zamierzeń.
W dalszej kolejności głos zabrał gen. bryg. Marian Sobolewski przedstawiając informację na temat  wyjazdu członków klubu do Rosji i na Białoruś w sierpniu br.. W sposób wyczerpujący, a zarazem niezwykle interesujący omówił on całe przedsięwzięcie, w ramach którego koledzy odwiedzili szereg miejsc szczególnych dla naszej współczesnej historii. Były wśród nich m.in. Riazań, Grigoriewskoje i Lenino. Niezwykle ważnym miejscem pobytu delegacji był Katyń, w którym oddano cześć oficerom polskim pomordowanym przez NKWD,  a także prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i pozostałym ofiarom prezydenckiego „tupolewa”. (Szczegółowy przebieg  tego przedsięwzięcia  zamieszczony poniżej).
Kolejnym punktem zebrania było uhonorowanie naszych jubilatów, generałów Czesława Laszczkowskiego (75 lat) i Bolesława Izydorczyka (70 lat). Należy podkreślić, że w przeddzień zebrania grupa naszych członków uczestniczyła w uroczystościach jubileuszowych 80-lecia innego naszego seniora gen. bryg. prof. Jerzego Lewitowicza, które miały miejsce w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.

Wyjazd członków klubu do Rosji i na Białoruś. 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum