Klub Generałów

Grudzień – Spotkanie Wicemarszałka Sejmu RP z przedstawicielami Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

10 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie Wicemarszałka Sejmu RP Pana Jerzego Wenderlicha z przedstawicielami Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych: prezydentem Federacji kol. Zdzisławem Czarneckim i prezesem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. w st. spocz. dr. Franciszkiem Puchałą. Marszałkowi towarzyszył zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Pan Poseł Stanisław Wziątek.

W trakcie spotkania omówiono cele i zadania Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zwłaszcza w sferach związanych z:

– poszanowaniem honoru i godności żołnierzy WP i funkcjonariuszy służb mundurowych;

– uczestnictwem w życiu społeczeństwa obywatelskiego;

– systemem opieki socjalno-zdrowotnej;

– waloryzacją świadczeń emerytalnych.

Uczestnicy spotkania uznali za celowe prowadzenie we właściwym czasie niezbędnych konsultacji społecznych związanych zwłaszcza z przygotowaniem ustaw dotyczących bezpieczeństwa i obronności kraju oraz żywotnych spraw emerytów i rencistów służb mundurowych. Ponadto wskazano na potrzebę monitorowania procesów wdrażania takich ustaw.

Rzecznik prasowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Miłosz Biały