Klub Generałów

Grudzień – Doroczne spotkanie świąteczno-noworoczne Klubu Generałów WP

17 grudnia 2013 r. w sali reprezentacyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne Klubu Generałów WP. W spotkaniu uczestniczyło 41 członków oraz zaproszeni goście:

–         Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Lech Majewski,
–         I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Anatol Wojtan,
–         Przedstawiciel biskupa polowego WP ks. płk January Wątroba,
–         Honorowy członek naszego klubu Zygmunt Dembiński.

Na początku spotkania prezes klubu gen. bryg pil. Roman Harmoza przypomniał zasadnicze przedsięwzięcia realizowane przez klub w mijającym roku podkreślając znaczenie najważniejszych z nich, do których należały spotkanie członków klubu z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim oraz podpisanie porozumienia z Ministrem Obrony Narodowej.
Gen. Harmoza złożył też gratulacje nowo mianowanemu na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Majewskiemu oraz złożył życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim uczestnikom spotkania, a za ich pośrednictwem nieobecnym członkom naszego klubu.
Po nim zabrał głos generał Majewski, który powiedział mi., że prowadzona restrukturyzacja jest wyzwaniem dla wszystkich szczebli dowodzenia, a szczególnie dla nowo utworzonych dowództw i inspektoratów. Złożył on także obecnym serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.
Po nim wystąpił generał Wojtan, który przypomniał najważniejsze zadania realizowane w Siłach Zbrojnych w 2013 roku oraz potwierdził, że siły zbrojne są gotowe do realizacji zadań wynikających z konstytucji RP. On także dołączył się do składanych życzeń.
Następnie wspólnie odśpiewano kolędę „Wśród nocnej ciszy…”, a ks. Wątroba po krótkiej modlitwie, poświęcił opłatki, po czym wszyscy wzajemnie składali sobie życzenia, łamiąc się nimi.

Dalsza część spotkania przebiegała przy stole zastawionym tradycyjnymi wigilijnymi daniami, w serdecznej i miłej atmosferze, a na jego zakończenie zastępca prezesa gen. bryg. Andrzej Lewandowski przypomniał zebranym główne przedsięwzięcia organizacyjne I kwartału 2014 r.