Klub Generałów

Apel Generałów Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

  W 1918 r. Polska po latach niewoli, wojen i nieszczęść powstała z niebytu i odrodziła się  z  trzech zaborów w jedno suwerenne i niepodległe państwo polskie – Rzeczpospolitą Polską.  Szczególna koniunktura międzynarodowa po  I wojnie światowej, rozpad trzech  państw zaborczych i przede wszystkim wola Polaków zdecydowały o  fenomenie  Niepodległości.  Z trzech wrogich armii, obcych porządków prawnych i obyczajów, z wojen o granice, powstań, z „cudu nad Wisłą”, który nie wynikał z sił nadprzyrodzonych lecz był efektem jedności narodu  – powstał   jeden organizm państwowy. Ustanowiono polski porządek prawny, jednolite wojsko polskie, polską policję, administrację i  szkolnictwo, powstała polska narodowa świadomość i jedność terytorialna.
Dwadzieścia lat  niepodległości  scementowało nas na długo.  Nawet II  wojna  światowa i  ludobójstwo na obywatelach polskich   nie zniszczyło dorobku niepodległości. Po II wojnie światowej zostaliśmy oddani w strefę wpływów naszego wschodniego sąsiada ale pomimo tego odbudowano kraj z ruin, zlikwidowano analfabetyzm, wdrożono wiele działań rozwijających naszą Ojczyznę. Jednak Polacy nigdy nie zrezygnowali z marzeń o pełnej niezależności.
Rozpad ZSRR, sprzyjająca sytuacja międzynarodowa, ogromna wola i determinacja Polaków pozwoliła ponownie odzyskać całkowitą suwerenność i odbudować niepodległe państwo.
I znowu jak przed laty,  z różnych życiorysów, doświadczeń, często zwaśnionych obozów politycznych ale zaangażowanych we wspólny cel  powstała Polska Niepodległa.
Rzeczpospolita Polska to państwo bezpieczne  militarnie i politycznie, bronione  międzynarodowymi sojuszami i zbiorową odpowiedzialnością oraz  wolą jego obywateli. Polska jest Ojczyzną wszystkich Polaków. I tych urodzonych, tworzących Ją przed 1989 rokiem i tych po 1990 roku. Odbudowana  III RP  i ostatnie dwudziestopięciolecie  to najlepszy okres w historii Polski od ponad 300 lat.
Żyjemy w pokoju, w bezpiecznych granicach w ramach wspólnoty Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego.  Nikt  kto myśli po polsku nie może zaprzeczyć, że nasza obecność  w NATO i UE to fundamenty polskiej niepodległości . Osiągnęliśmy tak wiele bo mieliśmy wspólne cele, wspólne priorytety. Przez 25 lat  mimo zmian rządów mieliśmy stabilną politykę zagraniczną, jednolitą armię, administrację, służby specjalne, rozwijaliśmy samorządność i przedsiębiorczość  – budowaliśmy silną Polskę jako demokratyczne państwo prawa.
Nikt kto służył i pracował uczciwie nie może być wykluczony z polskości, nie wolno mu odmawiać patriotyzmu. Nie wolno dzielić obywateli na różne „sorty”. Polacy nie składają się z plemion. Obywatele Polski to  Wspólnota.

Nie pozwólmy  zniszczyć Polski. Nie zgadzajmy się na niszczenie naszej  Konstytucji.
Na żołnierzach, oficerach Wojska Polskiego i innych polskich formacji mundurowych, na pracownikach polskiej administracji, na nas, na  kolejnym pokoleniu polskiej inteligencji, spoczywa odpowiedzialność za państwo i jego niepodległość.

Dzisiaj zwracamy się w szczególności  do oficerów  Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, służb specjalnych i oficerów  innych formacji mundurowych, jako wasi byli dowódcy i przełożeni  –  nie dajmy  zniszczyć  osiągnięć  III RP, nie dzielmy Polaków, nie dajmy zmarnować zdobytej niepodległości.  Nie zgadzajmy się  na unieważnienie naszych życiorysów,  wielu lat ciężkiej  służby dla  zapewnienie bezpieczeństwa i obronności naszej Ojczyzny.

Pamiętajmy ciągle aktualne słowa marszałka Józefa Piłsudskiego – „ Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

LISTA GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW PODPISANYCH
POD APELEM Z OKAZJI 
100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 1. gen. dyw. w st. spocz. Henryk Andracki
 2. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Anklewicz
 3. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Banachowicz
 4. gen. dyw. w st. spocz. Roman Baszuk
 5. gen. broni w st. spocz. Tadeusz Bazydło
 6. adm. w st. spocz. Marek Brągoszewski
 7. nadinsp. w st. spocz. Stanisław Białas
 8. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Biel
 9. gen. bryg. w st. spocz. Paweł Bielawny
 10. gen. w st. spocz. Mieczysław Bieniek
 11. nadinsp. w st. spocz. Janusz Bieńkowski
 12. gen. bryg. SG w st. spocz. Jacek Bogdan
 13. gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Bondaryk
 14. nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Budzik
 15. nadbryg. w st. spocz. Piotr Buk
 16. gen. bryg. w st. spocz. Grzegorz Buszka
 17. nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Centkowski
 18. nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Chwaliński
 19. gen. w st. spocz. Mieczysław Cieniuch
 20. gen. bryg. w st. spocz. Gromosław Czempiński
 21. gen. dyw. w st. spocz. Piotr Czerwiński
 22. nadinsp. w st. spocz. Mariusz Dąbek
 23. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Dąbrowa
 24. gen. dyw. w st. spocz. Marian Dering
 25. nadinsp. w st. spocz. Michał Domaradzki
 26. gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Dominiak
 27. nadinsp. w st. spocz. Irena Doroszkiewicz
 28. gen. bryg. w st. spocz. Tomasz Drewniak
 29. gen. bryg. w st. spocz. Adam Duda
 30. gen. bryg. w st. spocz. Marek Dukaczewski
 31. gen. broni w st. spocz. Sławomir Dygnatowski
 32. nadbryg. w st. spocz. Seweryn Dyja
 33. gen. dyw. w st. spocz. Roman Dysarz
 34. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Działo
 35. gen. insp. w st. spocz. Marek Działoszyński
 36. gen. dyw. w st. spocz. Piotr Dzięgielewski
 37. gen. bryg. SG w st. spocz. Leszek Elas
 38. gen. bryg w st. spocz. Stanisław Ferenz
 39. gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Filipiak
 40. gen. broni w st. spocz. Józef Flis
 41. gen. bryg. w st. spocz. Wiktor Fonfara
 42. gen. bryg. SG w st. spocz. Jarosław Frączyk
 43. gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych
 44. gen. insp. w st. spocz. Krzysztof Gajewski
 45. nadbryg. w st. spocz. Józef Galica
 46. gen. bryg. w st. spocz. Mirosław Gawor
 47. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Gawryś
 48. nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański
 49. gen. dyw. w st. spocz. Tadeusz Głowacki
 50. kontradm. w st. spocz. Kazimierz Głowacki
 51. gen. broni w st. spocz. Zbigniew Głowienka
 52. gen. w st. spocz. Mieczysław Gocuł
 53. gen. bryg w st. spocz. Zbigniew Golec
 54. gen. broni w st. spocz. Zdzisław Goral
 55. gen. broni w st. spocz. Jerzy Gotowała
 56. gen. dyw. w st. spocz. Zdzisław Graczyk
 57. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Grosset
 58. gen. bryg. SG w st. spocz. Włodzimierz Gryc
 59. gen. bryg. w st. spocz. Roman Harmoza
 60. nadinsp. w st. spocz. Marek Hebda
 61. gen. bryg w st. spocz. Mirosław Hermaszewski
 62. gen. bryg. w st. spocz. Maciej Hunia
 63. gen. dyw. w st. spocz. Bolesław Izydorczyk
 64. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Jakubowski
 65. gen. dyw. w st. spocz. Marian Janicki
 66. gen. bryg. w st. spocz. Teofil Jankowski
 67. nadbryg. w st. spocz. Marek Jankowski
 68. nadinsp. w st. spocz. Waldemar Jarczewski
 69. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Jarosz
 70. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Jasik
 71. nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński
 72. nadinsp. w st. spocz. Józef Jedynak
 73. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Kamiński
 74. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński
 75. nadinsp. celny w st. spocz. Jacek Kapica
 76. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Kapkowski
 77. nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Karcz
 78. gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński
 79. nadbryg. w st. spocz. Roman Kaźmierczak
 80. gen. dyw. SG w st. spocz. Józef Klimowicz
 81. wiceadm.. w st. spocz. Piotr Kołodziejczyk
 82. gen. bryg. w st. spocz. Artur Kołosowski
 83. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Konieczny
 84. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Korzeniewski
 85. gen. insp. w st. spocz. Antoni Kowalczyk
 86. nadbryg. w st. spocz. Marek Kowalski
 87. gen. dyw. w st. spocz. Tytus Krawczyc
 88. adm. w st. spocz. Roman Krzyżelewski
 89. gen. bryg. w st. spocz. Radosław Kujawa
 90. nadbryg. w st. spocz. Bogdan Kuliga
 91. gen. bryg. w st. spocz. Zenon Kułaga
 92. gen. bryg. w st. spocz. Tadeusz Kuziora
 93. nadbryg. w st. spocz. Piotr Kwiatkowski
 94. nadinsp. w st. spocz. Leszek Lamparski
 95. gen. dyw. w st. spocz. Andrzej Lelewski
 96. gen. bryg. w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz
 97. gen. bryg w st. spocz. Andrzej Lewandowski
 98. gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Lewitowicz
 99. gen. bryg. w st. spocz. Bogdan Libera
 100. kontradm. SG w st. spocz. Stanisław Lisak
 101. nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Ławniczak
 102. gen. bryg. w st. spocz. Dariusz Łuczak
 103. nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Maciejewski
 104.   gen. dyw. w st. spocz. Julian Maj
 105. gen. bryg. SG w st. spocz. Henryk Majchrzak
 106. gen. broni w st. spocz. Lech Majewski
 107. gen. SW w st. spocz. Włodzimierz Markiewicz
 108. nadinsp. w st. spocz. Adam Maruszczak
 109. nadinsp. w st. spocz. Leszek Marzec
 110. gen. insp. w st. spocz. Andrzej Matejuk
 111. gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Matusik
 112. nadbryg. w st. spocz. Wojciech Mendelak
 113. gen. bryg. w st. spocz. Zbigniew Meres
 114. kontradm. w st. spocz. Michał Michalski
 115. gen. insp. w st. spocz. Jan Michna
 116. nadinsp. w st. spocz. Sławomir Mierzwa
 117. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Mika
 118. nadbryg. w st. spocz. Gustaw Mikołajczyk
 119. nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Milewski
 120. gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Mitręga
 121. nadinsp. celny w st. spocz. Lidia Mołodecka
 122. gen. dyw. w st. spocz. Grzegorz Mozgawa
 123. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Mróz
 124. nadinsp. w st. spocz. Adam Mularz
 125. nadbryg. w st. spocz. Zbigniew Muszczak
 126. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Nagański
 127. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Nosek
 128. gen. bryg. w st. spocz. Marek Ojrzanowski
 129. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Olbryś
 130. gen. bryg. w st. spocz. Marek Oleksiak
 131. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Ołdyński
 132. nadinsp. w st. spocz. Michał Otrębski
 133. nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło
 134. nadinsp. w st. spocz. Igor Parfieniuk
 135. nadinsp. w st. spocz. Arkadiusz Pawełczyk
 136. gen. bryg. w st. spocz. Bronisław Peikert
 137. nadinsp. w st. spocz. Edward Pietkiewicz
 138. kontradm. w st. spocz. Hieronim Henryk Pietraszkiewicz
 139. nadinsp. w st. spocz. Tomasz Połeć
 140. gen. dyw. w st. spocz. Aleksander Poniewierka
 141. gen. SW w st. spocz. Andrzej Popiołek
 142. gen. bryg. w st. spocz. Zenon Poznański
 143. wiceadm. w st. spocz. Marian Prudzienica
 144. gen. bryg. w st. spocz. Paweł Pruszyński
 145. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Psujek
 146. gen. dyw. w st. spocz. Franciszek Puchała
 147. gen. bryg. w st. spocz. Roman Pusiak
 148. gen. SW w st. spocz. Jan Pyrcak
 149. gen. bryg. w st. spocz. Piotr Pytel
 150. gen. bryg. w st. spocz. Jan Rajchel
 151. gen. dyw. w st. spocz. Jan Rajchel
 152. nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki
 153. nadbryg. w st. spocz. Marek Rączka
 154. gen. bryg. w st. spocz. Edward Redwan
 155. kontradm. w st. spocz. Andrzej Rosiński
 156. gen. broni w st. spocz. Mirosław Różański
 157. gen. bryg. w st. spocz. Władysław Saczonek
 158. gen. dyw. w st. spocz. Marek Samarcew
 159. nadinsp. w st. spocz. Jarosław Sawicki
 160. nadinsp. w st. spocz. Mirosław Schossler
 161. nadbryg. w st. spocz. Maciej Schroeder
 162. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Siewierski
 163. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Skarżyński
 164. gen. broni w st. spocz. Waldemar Skrzypczak
 165. nadbryg. w st. spocz. Janusz Skulich
 166. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Sobczak
 167. gen. bryg.  w st. spocz. Henryk Sobczyk
 168. gen. bryg. w st. spocz. Marian Sobolewski
 169. nadinsp. w st. spocz. Wiesław Stach
 170. nadinsp. w st. spocz. Jacek Staniecki
 171. gen. bryg. SG w st. spocz. Zygmunt Staniszewski
 172. nadinsp. w st. spocz. Jerzy Stańczyk
 173. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Starańczak
 174. nadbryg. w st. spocz. Karol Stępień
 175. nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Stopczyk
 176. gen. bryg. w st. spocz. Jarosław Stróżyk
 177. nadinsp. w st. spocz. Bogusław Strzelecki
 178. nadinsp. w st. spocz. Eugeniusz Szczerbak
 179. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Szcześniak
 180. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Szkotnicki
 181. gen. SW w st. spocz. Marek Szostek
 182. gen. insp. w st. spocz. Leszek Szreder
 183. nadinsp. w st. spocz. Kazimierz Szwajcowski
 184. nadbryg. w st. spocz. Aleksander Szymański
 185. nadbryg. w st. spocz. Ignacy Ściborek
 186. nadbryg. w st. spocz. Piotr Świeczkowski
 187. gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Świtalski
 188. nadinsp. w st. spocz. Henryk Tokarski
 189. gen. dyw. SG w st. spocz. Dominiki Tracz
 190. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Trela
 191. nadinsp. w st. spocz. Henryk Tusiński
 192. gen. bryg. w st. spocz. Leszek Ulandowski
 193. gen. dyw. w st. spocz. Włodzimierz Usarek
 194. nadinsp. w st. spocz. Ireneusz Wachowski
 195. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Wasiuk
 196. wiceadm. w st. spocz. Maciej Węglewski
 197. nadbryg. w st. spocz. Stanisław Węsierski
 198. nadinsp. w st. spocz. Janusz Wikariak
 199. gen. bryg. w st. spocz. Kazimierz Wilczewski
 200. gen. broni w st. spocz. Tadeusz Wileckigen.
 201. bryg. w st. spocz. Andrzej Wiśniewski
 202. gen. bryg. w st. spocz. Ryszard Wiśniewski
 203. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Wiśniewski
 204. kontradm. SG w st. spocz. Konrad Wiśniowski
 205. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Witkowski
 206. gen. SW w st. spocz. Jacek Włodarski
 207. gen. broni w st. spocz. Anatol Wojtan
 208. nadbryg. w st. spocz. Jerzy Wolanin
 209. nadinsp. celny w st. spocz. Włodzimierz Wołczew
 210. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Woźniak
 211. gen. broni w st. spocz. Zbigniew Zalewski
 212. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Zgłobicki
Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018