Klub Generałów

Zebranie – styczeń 2018 r.

W dniu 25 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze w tym roku zebranie członków Klubu. Głównym punktem zebrania było spotkanie z redaktorem Jakubem Stefaniakiem, rzecznikiem prasowym Polskiego Stronnictwa Ludowego,  który w krótkim wystąpieniu odniósł się do zasadniczych  zagadnień polskiego życia politycznego oraz przedstawił stanowisko w tym względzie stronnictwa i całej opozycji.   Następnie w ożywionej dyskusji… Czytaj dalej Zebranie – styczeń 2018 r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018

Zebranie – luty 2018 r

W dniu 22 lutego 2018 r. odbyło się kolejne zebranie członków Klubu. Jego zasadniczym punktem było spotkanie z gen. broni rez. dr Mirosławem Różańskim, prezesem Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju STRATPOINS.Zabierając głos gen. Różański przedstawił swoje odczucia w zakresie funkcjonowania sił zbrojnych, szczególnie w aspekcie zmiany na stanowisku ministra Obrony Narodowej, a także odniósł się do… Czytaj dalej Zebranie – luty 2018 r

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018

Spotkanie wielkanocne – marzec 2018 r

W dniu 27 marca 2018 roku w sali recepcyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się tradycyjne  wielkanocne spotkanie członków Klubu Generałów WP.  Prócz kolegów generałów  uczestniczyli w nim  zaproszeni goście, wśród nich m. in.  przedstawiciele  Sztabu Generalnego WP oraz zaprzyjaźnionych klubów generałów służb mundurowych MSWiA.Biskupa polowego WP reprezentował  ks. płk Krzysztof Wylężek, który… Czytaj dalej Spotkanie wielkanocne – marzec 2018 r

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018

Wizyta na XXVI MSPO – wrzesień 2018

5 września 2018 roku członkowie Klubu Generałów WP odwiedzili – jak co roku – Kielce, by zwiedzić  Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.Tegoroczne targi  miały wyjątkowy charakter  z uwagi na jubileusz 100-lecia Odzyskania Niepodległości,  co znalazło swoje odzwierciedlenie w wystawie Sił Zbrojnych oraz ekspozycji muzeów tematycznie powiązanych z tym wydarzeniem.W 26. edycji MSPO wzięło udział blisko 600… Czytaj dalej Wizyta na XXVI MSPO – wrzesień 2018

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018

Spotkanie reprezentantów stowarzyszeń generalskich żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych – wrzesień 2018

W dniu 27 września 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie reprezentantów stowarzyszeń generalskich żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych, którym Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej nadali te zaszczytne stopnie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele: – Klubu Generałów Wojska Polskiego, – Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej, – Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej, – Klubu Generałów i Admirałów Straży… Czytaj dalej Spotkanie reprezentantów stowarzyszeń generalskich żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych – wrzesień 2018

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018

Spotkanie I. Konwentu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej – październik 2018

NOTATKA z ustaleń I. Konwentu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej.  W dniu 03.10.2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranego Konwentu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej, w trakcie którego: 1.Dopracowano i podpisano tekst Apelu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej. Zdecydowano aby Apel przesłać do Prezydenta RP, wszystkich organizacji zrzeszających emerytów mundurowych, związków zawodowych służb mundurowych, mediów. 2. Ustalono, że Konwent: – pozostanie strukturą dobrowolną,… Czytaj dalej Spotkanie I. Konwentu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej – październik 2018

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018

Powązki – październik 2018

19 października 2018 roku – jak co roku – delegacja Klubu  odwiedziła groby naszych zmarłych kolegów  na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, a w przededniu Święta Zmarłych – również na innych cmentarzach.Na każdym odwiedzanym grobie zapalono znicz  i  zatknięto proporzec z napisem „NASZEMU KOLEDZE – NASZA PAMIĘĆ. KLUB GENERAŁÓW WP”. W tym roku po raz pierwszy  zapaliliśmy… Czytaj dalej Powązki – październik 2018

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018

Zebranie – październik 2018

W dniu 25 października 2018 r. odbyło się kolejne zebranie Klubu, które miało charakter typowo roboczy.Omówiono na nim  przebieg uroczystości poświęconych upamiętnieniu 100-lecia Odzyskania Niepodległości organizowanych w dniu 8 listopada 2018 r. przez żołnierzy i funkcjonariuszy, w tym generałów, zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.Ustalono także szczegóły dotyczące innych przedsięwzięć planowanych przez Klub w… Czytaj dalej Zebranie – październik 2018

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018

Apel Generałów Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

  W 1918 r. Polska po latach niewoli, wojen i nieszczęść powstała z niebytu i odrodziła się  z  trzech zaborów w jedno suwerenne i niepodległe państwo polskie – Rzeczpospolitą Polską.  Szczególna koniunktura międzynarodowa po  I wojnie światowej, rozpad trzech  państw zaborczych i przede wszystkim wola Polaków zdecydowały o  fenomenie  Niepodległości.  Z trzech wrogich armii, obcych… Czytaj dalej Apel Generałów Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018

Obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości – listopad 2018

W dniu 8 listopada 2018 r. miały miejsce uroczyste Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości zorganizowane z  inicjatywy Konwentu Generałów RP (koordynującego działalność stowarzyszeń skupiających generałów wszystkich służb mundurowych), przy współudziale Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Wzięli w nich udział  żołnierze i funkcjonariusze, w tym generałowie – przedstawiciele  organizacji zrzeszonych w Federacji, oddając w ten sposób hołd… Czytaj dalej Obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości – listopad 2018

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018

Spotkanie świąteczne – grudzień 2018

11 grudnia 2018 roku w sali recepcyjnej przy Katedrze Polowej WP, z inicjatywy Konwentu stowarzyszeń generałów, odbyło się doroczne spotkanie świąteczno-noworoczne. Wzięli w nim udział liczni przedstawiciele naszego Klubu oraz  stowarzyszeń generałów pozostałych formacji mundurowych, w tym Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Biura Ochrony Rządu. Specjalnym  gościem spotkania był – jak… Czytaj dalej Spotkanie świąteczne – grudzień 2018

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018