Klub Generałów

Obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości – listopad 2018

W dniu 8 listopada 2018 r. miały miejsce uroczyste Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości zorganizowane z  inicjatywy Konwentu Generałów RP (koordynującego działalność stowarzyszeń skupiających generałów wszystkich służb mundurowych), przy współudziale Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Wzięli w nich udział  żołnierze i funkcjonariusze, w tym generałowie – przedstawiciele  organizacji zrzeszonych w Federacji, oddając w ten sposób hołd wszystkim Polakom, którzy na przestrzeni mijającego 100-lecia oddali życie w obronie Ojczyzny, a także tym żołnierzom i funkcjonariuszom (byłym  i obecnym),  którzy swą sumienną służbą i pracą przyczynili się do budowy współczesnej Polski – niepodległej i suwerennej.
Obchody rozpoczęły się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego uroczystą Mszą Św. „Za Ojczyznę”, a także w intencji wszystkich poległych oraz pełniących  służbę dla Rzeczypospolitej.
Następnie zgromadzeni przeszli na Plac Józefa Piłsudskiego, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza  miała miejsce dalsza część uroczystości.
Po odegraniu  Hymnu Państwowego gen. dyw. SG Dominik TRACZ odczytał tekst  Apelu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej, skierowanego do naczelnych władz państwowych oraz  żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych (jego treść zamieszczono poniżej). Podpisało go ponad 200 generałów różnych formacji.
W dalszej części delegacje poszczególnych stowarzyszeń złożyły wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
Uroczystości zakończyło odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (Marszu Pierwszej Brygady), po czym delegacja Konwentu Generałów Rzeczypospolitej złożyła  kwiaty pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W uroczystości brały udział liczne poczty ze sztandarami stowarzyszeń służb mundurowych, a uświetniła je orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018