Klub Generałów

Zebranie – październik 2018

W dniu 25 października 2018 r. odbyło się kolejne zebranie Klubu, które miało charakter typowo roboczy.
Omówiono na nim  przebieg uroczystości poświęconych upamiętnieniu 100-lecia Odzyskania Niepodległości organizowanych w dniu 8 listopada 2018 r. przez żołnierzy i funkcjonariuszy, w tym generałów, zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
Ustalono także szczegóły dotyczące innych przedsięwzięć planowanych przez Klub w roku bieżącym (zebranie listopadowe, spotkanie świąteczne).
Na zakończenie zebrani uhonorowali okolicznościowymi medalami oraz złożyli serdeczne życzenia jubilatom:
gen. bryg. Henrykowi Andrackiemu i gen. bryg. prof. Jerzemu Lewitowiczowi – z okazji 85. urodzin.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018