Klub Generałów

Powązki – październik 2016 r.

Zgodnie z tradycją, przed zbliżającym się Świętem Zmarłych odwiedziliśmy mogiły naszych zmarłych kolegów.
W dniu 20. bm. liczna grupa członków naszego Klubu pod przewodnictwem nowych członków Rady Klubu: wiceprezesa – gen. bryg. Ryszarda Żuchowskiego i sekretarza  gen. bryg. Henryka Porajskiego odwiedziła na Cmentarzu Wojskowym Powązki mogiły kilkudziesięciu generałów.
Na każdej odwiedzanej  mogile postawiliśmy zapalony znicz oraz proporczyk z napisem: „NASZYM KOLEGOM – NASZA PAMIĘĆ.(w podpisie) KLUB GENERAŁÓW WP”. To hasło towarzyszy nam w corocznych odwiedzinach mogił naszych zmarłych kolegów.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2016