Klub Generałów

Spotkanie klubów generałów służb mundurowych – styczeń 2017 r.

W dniu 11.01.2017 r. miało miejsce kolejne, tym razem noworoczne spotkanie prezesów oraz członków rad:

– Klubu Generałów Wojska Polskiego;
– Stowarzyszenia Generałów Policji RP;
– Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej;
– Klubu Generalskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Na spotkaniu omówiono nastroje w poszczególnych formacjach oraz środowiskach  emerytowanych żołnierzy i funkcjonariuszy w aspekcie zmian, jakie zostały w nich wprowadzone  w minionym roku.
Z ubolewaniem odnotowano brak reakcji Prezydenta RP na wspólną prośbę klubów generałów ww. służb o spotkanie, które miało być poświęcone przedstawieniu nastrojów nurtujących środowiska służb mundurowych, związanych z  kierunkami zmian w funkcjonowaniu poszczególnych służb, a także w sferze socjalnej, szczególnie w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych.
Wymieniono również plany współpracy, a także przedyskutowano niektóre problemy dotyczące pracy stowarzyszeń pozarządowych w służbach mundurowych.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2017