Klub Generałów

Spotkanie z okazji Święta Wojska Polskiego.

W dniu 11 sierpnia  br. członkowie oddziału bydgoskiego Klubu Generałów WP spotkali się z okazji Święta Wojska Polskiego. Spotkanie otworzył prezes oddziału  gen. bryg.  dr n.med. Andrzej Wiśniewski, który złożył życzenia wszystkim uczestnikom spotkania oraz przedstawił propozycje zamierzeń Klubu na najbliższe miesiące, a także przekazał informacje o bieżącej działalności  i problemach środowiska byłych żołnierzy zawodowych. Przedstawił zebranym również … Czytaj dalej Spotkanie z okazji Święta Wojska Polskiego.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2016, Archiwum

Zebranie – styczeń 2016 r.

W dniu 21 stycznia odbyło się pierwsze  w 2016 roku zebranie, w którym uczestniczyło 35 członków Klubu Generałów WP.Rozpoczął je prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który przywitał wszystkich zebranych i złożył im serdeczne życzenia noworoczne. Następnie poprosił zaproszonego gościa, wicedyrektora Biura Systemów Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej dr. inż. Przemysława Kowalczuka do wygłoszenia informacji nt.:… Czytaj dalej Zebranie – styczeń 2016 r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2016

Spotkanie wielkanocne – marzec 2016 r.

17 marca 2016 roku odbyło się tradycyjne spotkanie wielkanocne Klubu Generałów WP. Zostało ono zorganizowane w sali recepcyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a menu przygotowała – jak zwykle – Restauracja „Ujazdowska – Mołdawska”.W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, wśród nich m.in. kapelan Dowództwa Generalnego RSZ ks. prałat płk Bogdan Radziszewski, oraz dziekan Klubu… Czytaj dalej Spotkanie wielkanocne – marzec 2016 r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2016

Zebranie – kwiecień 2016 r.

W dniu 21 kwietnia 2016 roku odbyło się zebranie Klubu Generałów WP, w którym uczestniczyło 24 członków.Otworzył je prezes Klubu gen. bryg.pil. Roman Harmoza, który przywitał zebranych oraz przedstawił zaproszonego gościa dr Marcina Zaborowskiego – wiceprezesa Center  for  European Policy Analysis (CEPA), byłego dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dr Zaborowski w 1993 roku ukończył studia… Czytaj dalej Zebranie – kwiecień 2016 r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2016

Wypowiedzenie z naruszeniem prawa – maj 2016 r.

Zerwanie „Porozumienia o współpracy  pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Klubem Generałów Wojska Polskiego” zawartego 18 września 2013 r. wypowiedziane pismem Podsekretarza Stanu  MON z dnia 5 lutego 2016 r. zostało dokonane z naruszeniem „Zasad współpracy Resortu Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi” (stanowiących Załącznik do Decyzji Nr 187/MON z 9 czerwca 2009 r.).W szczególności… Czytaj dalej Wypowiedzenie z naruszeniem prawa – maj 2016 r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2016

Zebranie Klubu – czerwiec 2016 r.

16 czerwca 2016 roku odbyło się zebranie Klubu Generałów WP,  w którym uczestniczyło 27 członków.Zebranie rozpoczął prezes Klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który przedstawił gościa ambasadora Jerzego Marię Nowaka, krótko nakreślając jego drogę życiową. Jerzy Maria Nowak w 1960 ukończył studia na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym Szkoły Głównej Służby Zagranicznej, następnie w 1967 doktoryzował się na Wydziale Prawa… Czytaj dalej Zebranie Klubu – czerwiec 2016 r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2016

XXIV MSPO – wrzesień 2016 r.

7 września 2016 roku członkowie Klubu Generałów WP odwiedzili XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.W wizycie tej uczestniczyło 35 członków klubu. XXIV edycja MSPO to 609 wystawców z 30 krajów całego świata, zgromadzonych na powierzchni ok. 27 700 metrów kwadratowych. Wśród nich ponad połowę stanowili wystawcy polscy (320 firm). Z pozostałych blisko 300 firm zagranicznych byli… Czytaj dalej XXIV MSPO – wrzesień 2016 r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2016

Walne Zgromadzenie Członków Klubu Generałów WP – wrzesień 2016 r.

W dniu 29 września 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Było ono poświęcone ocenie działalności w minionej kadencji Rady Klubu  oraz wyborowi władz Klubu na nową kadencję.Przed zebraniem zostali uhonorowani jubilaci: gen. broni Zbigniew Nowak; gen. bryg. Józef Szewczyk; gen. bryg. Stanisław Świtalski; gen. broni Andrzej Ekiert; gen. broni Zbigniew Zalewski; Zgromadzenie rozpoczął… Czytaj dalej Walne Zgromadzenie Członków Klubu Generałów WP – wrzesień 2016 r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2016

Powązki – październik 2016 r.

Zgodnie z tradycją, przed zbliżającym się Świętem Zmarłych odwiedziliśmy mogiły naszych zmarłych kolegów.W dniu 20. bm. liczna grupa członków naszego Klubu pod przewodnictwem nowych członków Rady Klubu: wiceprezesa – gen. bryg. Ryszarda Żuchowskiego i sekretarza  gen. bryg. Henryka Porajskiego odwiedziła na Cmentarzu Wojskowym Powązki mogiły kilkudziesięciu generałów.Na każdej odwiedzanej  mogile postawiliśmy zapalony znicz oraz proporczyk… Czytaj dalej Powązki – październik 2016 r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2016